Kun je een workshop geven over de meerwaarde van HR in organisaties? Met die vraag ging ik aan de slag bij Uit de Marge/CMGJ. Met een groep leidinggevenden zochten we via de methodiek van Storytelling naar de eigen verwachtingen van en ervaringen met HR.

Wanneer hebben we zelf ervaren dat we konden groeien in ons werk? Wat deed de organisatie toen en wat juist niet? 

Het was bijna vakantie. De laatste loodjes voor de feestdagen wogen voor enkelen zo zwaar dat ze de workshop niet haalden. Maar de aanwezige leidinggevenden gingen aan de slag met hun uitdagende vraag.

Wie ben ik om hier een antwoord op te geven? Wij hebben als trainer geen pasklaar antwoord op zo’n vraag. Wij hebben de waarheid niet in pacht. We willen vooral dat de deelnemers zelf het antwoord op hun vragen gaan formuleren. Wij willen hen begeleiden in die zoektocht door de vragen te stellen en verhalen in te zetten. 

Werken met verhalen

Uit De Marge/CMGJ is het Vlaams netwerk voor jeugdwerk met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. In een lerend netwerk hadden de leidinggevenden elkaars werkvloer bezocht en de good-practices rond HR leren kennen. Ze leerden een groot aanbod van tools kennen maar leken daarin een beetje verloren te lopen. 

Hoe kunnen we onze medewerkers motiveren om met die tools aan de slag te gaan? 

Zo kwamen we uit bij het ‘waarom’. Als we weten waarom we iets doen, dan kunnen we het duiden. De ‘hoe’ komt daarna. Pas dan komen we bij de tools die een antwoord bieden op de derde vraag: ‘Wat zetten we hiervoor in?’ 

Simon Sinek, gerenomeerd keynote speaker en schrijver, legt dit principe helder uit in zijn TedTalk Start with Why

De deelnemers gingen op zoek naar momenten in hun functie als leidinggevende of HR-verantwoordelijke, waarin ze het effect van hun eigen interventies op hun medewerkers hebben ervaren. En waarin ze voelden dat die konden groeien en hun talenten konden ontwikkelen. 

Wat verwacht de omgeving van HR? 

De druk en verwachtingen van de omgeving kan ervoor zorgen dat we de kern van ons ‘waarom’ dreigen te verliezen. De deelnemers verzamelden alle verwachtingen rond HR. Ze brachten ook een uitgebreid pakket aan zeer diverse aspecten in beeld. Het is complex omdat we met mensen bezig zijn. 

HR-verwachtingen-beleid

En hoe doen we dat dan?

En dan zijn er de visies: de harde en de zachte kant; rood, blauw of paars werken, situationeel inspelen op de noden versus duidelijkheid bieden, ….

We gingen met elkaar in gesprek, deelden verhalen. Dit om op zoek te gaan naar die momenten op de werkplek waarin we onze talenten zagen bloeien, momenten waarin we onszelf overstegen.

Dat leverde een lijstje op van wat voor onszelf werkte in HR. “Vertrouwen krijgen, creatief mogen zijn, verantwoordelijkheid krijgen, autonomie, veiligheid, …”  Diezelfde aspecten willen we ook onze medewerkers gunnen. 

Wat hebben we hieruit geleerd? 

“We mogen best vieren dat we al bij al goed bezig zijn.” 

“Leiderschap is iets anders dan alles strikt in hand nemen, leiding geven door gericht en bewust los te laten.”

“Praktijkverhalen zijn altijd interessant. Ze zorgen voor verbinding en begrip”

 

Met dank aan Chené Swart voor haar inspirerende visie op Storytelling.

Marieke Genard is coach en trainer bij Werk met Zin

Interesse in een workshop of teamdag met stroytelling? Neem contact op en stel uw vraag.