Carl Praet, HR-directeur

Rik Vrancken, CEO Switch

Switch wilde als bedrijf de duurzame weg inslaan en een strategie rond maatschappelijk verantwoord ondernemen uitwerken (MVO). Ze vonden het essetieel om al hun medewerkers in het denkwerk te betrekken, zodat de keuzes gedragen werden door heel het bedrijf.

“Voor ons traject stelde Werk met Zin een plan van aanpak op dat ons beviel. Qua opzet en timing paste het bij wat wij voor ogen hadden. Bij de uitwerking zag ik veel enthousiasme bij onze medewerkers. Het mvo-project loopt nu heel vlot.”

Carl Praet en Rik Vrancken, Switch

Carl Praet en Rik Vrancken, Switch

Op de website van MVO Vlaanderen vertelt Carl Praet het hele verhaal van het traject, waarin Werk met Zin in samenwerking met Sensato de begeleiding mocht opnemen. 

Dagboek van een stakeholderstraject deel 1

Dagboek van een stakeholderstraject deel 2

Dagboek van een stakeholderstraject deel 3

Dagboek van een stakeholderstraject deel 4

Dagboek van een stakeholderstraject deel 5

En zo vertelt Switch het zelf op haar website: Samen werken aan een duurzame Switch