Kris, inhoudelijk directeur 

De vraag

Ik werd als inhoudelijk directeur aangeworven in een socio-culturele organisatie waar net een interne crisis plaatsvond. Dat leidde tot veel personeelswissels en onrust bij het nog aanwezige personeel. Om te beginnen leerde ik de organisatie kennen. Ik bracht de organisatie en zijn werkingsgebied met kwalitatieve en kwantitatieve data opnieuw in beeld. Dat was een goede basis om de nieuwe oriëntatie van de mensen die er werkten op te baseren.

Deze taak wilde ik met zorg en toch in een beperkte periode kunnen klaren. Daarom deed ik een beroep op Werk met Zin. Ik zag me dit niet alleen doen. Ik vond dat de huidige werknemers recht hadden op enkele gesprekken. Zo konden ze zich uitspreken en met de steun van een extern, neutraal iemand een echte keuze maken. Het was ook een moment om hun verhaal over de recente  woelige periode binnen de organisatie te delen in alle veiligheid. Op de eerste twee gesprekken was enkel de medewerker en iemand van Werk met Zin aanwezig. Zelf wou ik wel aansluiten bij een laatste gesprek om zo de match te maken naar de nieuwe realiteit.

De aanpak

Voor een deel was het voor Werk met Zin vertrouwd terrein, namelijk “coaching” en “keuzes maken”. Een deel was nieuw voor hen: het screenen in functie van de match van de ambitie van de werknemer met de jobomschrijving, “de juiste man/vrouw op de juiste plaats”, en vanuit de screening een advies formuleren naar de werkgever toe.

In dialoog kwamen we tot een gepaste werkwijze met drie gesprekken voor elke werknemer: een kennismaking, een screening van competenties van het gekozen profiel en een conclusiegesprek met persoonlijk ontwikkelingsplan. Het tweede deel van het derde gesprek zou ik aansluiten.

Het resultaat

Vanaf het eerste gesprek kreeg ik klanken van de medewerkers: dat het goed liep, er goed naar hen geluisterd werd,… Het bleek een goede aanpak te zijn!

Voor een aantal mensen was het snel duidelijk, was het een bevestiging van hun eigen aanvoelen.

Voor anderen was het proces zwaarder dan verwacht. Ze hadden soms een bijkomend gesprek nodig. Maar ook zij maakten uiteindelijk hun keuze. Het werd een mooi keuzemoment voor iedereen.

Samengevat

Werk met Zin luisterde echt naar de vraag en werkte op maat. Er was een grote flexibiliteit en professionaliteit. Zowel werknemer als werkgever kwam versterkt uit dit traject en de doelstellingen werden bereikt.