Martine Helssen, HR-verantwoordelijke CMA-CGM

Het bedrijf CMA-CGM biedt sinds 2009 individuele loopbaancoaching aan hun medewerkers. CMA-CGM is een rederij met internationaal karakter met als hoofdopdracht import en export van containers.

“Vanaf het begin was het een schot in de roos. We zagen het initieel als een experiment, maar merkten al snel dat medewerkers er zeer enthousiast over waren en dat het concept zichzelf verkocht.” vertelt Martine.

“We hebben loopbaancoaching gelanceerd als een extra platform waar onze mensen terecht kunnen met vragen en bedenkingen over hun loopbaan. Ieder met zijn eigen thema’s.

Wie loopbaancoaching wil volgen hoeft daar geen verantwoording voor af te leggen. Het is ondertussen erg ingebed in onze werking: onze medewerkers vragen er zelf en het gebeurt tijdens de werkuren. Daar hebben collega’s begrip voor.”

 

Wat is het effect?

“De coaching helpt onze medewerkers om duidelijker te omschrijven welke behoeftes er leven.

We willen dat mensen zelf nadenken en kritisch kijken naar hun loopbaan. Waar sta ik? Waarom sta ik hier? Ben ik hier tevreden over? Waaruit haal ik mijn tevredenheid?…  Wat van henzelf komt is beter. We geloven dat mensen die zelf actie ondernemen,  gelukkiger worden.

Op deze manier wordt hun loopbaan ook een gedeelde verantwoordelijkheid, het wordt iets van ons, om ten volle voor te gaan.”

Martine HelssenA5_6293_koenbroos

Waarom een externe coach?

“We hebben Werk met Zin aangesproken omdat de onafhankelijke begeleiding toch een meerwaarde is. Coaching vraagt tijd, en dat hebben we hier niet altijd. Je moet ook onderlegd zijn om de belangrijke drijfveren en beweegredenen van mensen op tafel te krijgen. Als neutrale partij lukt dit ook beter. Zelf hebben we al een beeld van iemand en koppelen we daar interpretaties aan. Katrien, de coach, is onbevooroordeeld en heeft het geduld om met onze mensen op ontdekking te gaan.”

 

Of er angst is op een groter verloop na de loopbaancoaching?

“Eerlijk gezegd niet. We merken dat onze mensen die de loopbaancoaching volgen en ergens niet tevreden over zijn, eerder alle opties bekijken. Ze leren benoemen wat er schort en duidelijker omschrijven wat hen boeit en wat ze verwachten. Het geeft ons als werkgever de mogelijkheid om hiermee aan de slag te gaan en de juiste dingen voor onze mensen te doen.

Door de coaching merk je wel dat er van alles leeft. Mensen gaan opener en spontaner communiceren. Dit maakt het voor ons makkelijker. Uiteraard kunnen we niet ingaan op alle behoeftes. Maar eerlijk gezegd blijven de grote, gekke vragen uit. Mensen komen met concrete en realistische verzoeken.

Als HR- verantwoordelijke kijk ik waar er tegemoetgekomen kan worden. Ik heb een coördinerende rol en richt me op opleiding, mutatie, bemiddeling…

We binden dus eerder onze mensen doordat we kunnen aanbieden wat ze nodig hebben.

En dit countert het verloop.

Als medewerkers uit de coaching concluderen dat ze niet meer op de juiste stoel  zitten, is het op lange termijn ook beter dat ze nu de stap zetten naar verandering.”

 

Privacy versus terugkoppeling

“Voor de loopbaancoaching met de loopbaancheques  garanderen we volledige privacy en is er geen terugkoppeling van de coach naar ons. Onze medewerkers dragen daar zelf de verantwoordelijkheid voor. Als er een coaching is voor een bepaalde medewerker op vraag van ons, dan volgt er wel feedback. We geven dan als werkgever aan rond welke attitude, thema’s of competenties er gecoacht dient te worden.”

 

Conclusie

“De loopbaancoaching van onze medewerkers helpt ons als bedrijf om dynamisch te blijven en ons vizier blijvend te verbreden. En dat hebben we in de huidige economische en maatschappelijke trend zeker nodig!”

Meer informatie over loopbaancoaching op de werkvloer.