Sofie Robberechts en Sarah Decorte, Kwaliteitscoördinator en Zorgcoördinator GO! Atheneum Etterbeek

“In onze school hebben we een visie op coaching. En daar hechten we veel belang aan.” Zo startte het gesprek met Sofie en Sarah. “We trachten hier zeer leerlinggericht te werken en daarin spelen onze leerkrachten een belangrijke rol in. Om onze leerlingen van dichtbij op te volgen, organiseren we voor onze leerkrachten al een aantal jaren opleidingen rond coaching.”

School KA Etterbeek Werk met Zin

Weerstand

Er diende wel wat weerstand overwonnen te worden om het coachingsprincipe zijn ingang te laten vinden bij het leerkrachtenkorps. “De grote moeilijkheid waar we op botsten was de leerkracht-leerling relatie. In principe vertrekt coaching vanuit een vrijwillige coachingsvraag en vanuit een gelijkwaardige relatie. Dat hebben we hier natuurlijk niet. Als school leggen we onze leerlingen en dus ook onze leerkrachten, op om coachingsgesprekken te doen omdat we overtuigd zijn dat een goede relatie tussen leerling en leerkracht een essentiële voorwaarde is voor het leerproces.”

Het is vooral de dubbele pet die het moeilijk maakt. Leerkrachten staan voor de klas in een eerder verticale relatie, en in hun coachingsgesprekken dienen ze dan vanuit nabijheid de leerlingen te benaderen. Dat is voor velen geen gemakkelijke ‘switch’.

Coachingsverhaal geïntregreerd krijgen

“In het derde middelbaar waren er veel C-attesten en zagen we in extra individuele begeleiding een kans. Vijf jaar geleden zijn we daar gestart met het invoeren van coachingsgesprekken. We merkten na verloop van tijd progressie en betere resultaten bij de leerlingen. Daarom wilden we het coachingsverhaal geïntegreerd krijgen in het hele leerkrachtenteam en dus over alle leerjaren.”

Ellen, trainer van Werk met Zin, had een belangrijke opdracht: de leerkrachten op een positieve manier inspireren, hen het belang van een coachende houding bijbrengen én trainen rond coachingvaardigheden.

Van weerstand naar groeiende belangstelling

“We hadden Ellen al eerder ingeschakeld om rond ‘Talenten ontdekken’ te werken met onze werkgroep ‘Onderwijsloopbaanbegeleiding’. Ook dit schooljaar organiseerden we drie halve dagen met het thema coaching, waar de doelgroep vrijwillig op kon inschrijven. De grote troef van Ellen is dat ze zowel bedreven is in coaching als een schoolcontext kent en zelf onderwijspraktijkervaring heeft. Ze kon dus makkelijk de brug maken en vanuit de leefwereld van de leerkrachten de training opbouwen. En dat hadden we nodig om goodwill te creëren. Door treffende voorbeelden, concreet materiaal, tips en tricks aan te reiken, maar ook de meningen en standpunten van onze leerkrachten te respecteren deed de coachingsgedachte op een constructieve wijze haar intrede.”

Kritisch publiek

Ze gingen dus echt aan de slag. “Leerkrachten zijn best wel een kritisch publiek en hebben veiligheid nodig. Door de open en ontwapenende stijl van Ellen groeide de belangstelling en het besef dat een coachende houding tijdens de gesprekken ook haalbaar is in een schoolse context.” Er werd geoefend met actief en niet- oordelend luisteren, empathisch zijn, een open houding als essentie van coachend luisteren. En er werd feedback gegeven. “Ellen bracht hen op een zorgzame en spontane manier de basisvaardigheden bij en wist het team te ontdooien.”

Echt maatwerk

“Na de tweede opleidingsdag waren onze leerkrachten vragende partij om een beter zicht te krijgen op hoe je ook op een coachende manier met de hele klas kan werken en hoe je weerstand van een klasgroep kan opvangen en omkeren. Ellen benutte de derde dag om het hen aan den lijve te laten ondervinden door hen een groepscoaching te geven. Zo voelden ze zelf wat werkt en niet werkt. ”

Het groeiende besef bij de leerkrachten dat coaching van leerlingen zinvol en haalbaar is binnen onze schoolse context, is voor de het GO! Atheneum Etterbeek het mooiste resultaat. “Van hieruit kunnen we verder.”

Past in het groter geheel

Dit initiatief past in het groter geheel van de zorgstructuur van de school. “Door de afstand tussen leerkracht en leerling te verkleinen krijgen we een beter zicht op het welbevinden van onze jongeren. We kunnen sneller en gerichter doorverwijzen naar gepaste hulp als we te weten komen of er nood is aan studiebegeleiding of socio-emotionele ondersteuning. De leerkracht blijft het eerste aanspreekpunt van de leerling, vandaar dat we het erg belangrijk vinden dat dit veilig en openhartig kan verlopen.”

Of er nog andere plannen zijn voor de toekomst?

“We willen onze beginnende leerkrachten al meteen van de start een coachende basishouding meegeven. We denken aan een soort van spoedcursus. Op die manier starten ze meteen vanuit de principes en waarden die we als school delen. Oprechte interesse en openheid, maar ook het stimuleren om verantwoordelijkheid op te nemen voor het eigen leerproces, daar willen we een voorbeeld in zijn. En dat vonden we terug in de samenwerking met Ellen.”

 

Ook interesse om uw team warm te maken voor het coachen?  Contacteer ons en wij doen een voorstel op maat van uw organisatie. En specifiek voor scholen kan u het aanbod hier reeds lezen.