Marij Uijt Den Bogaard werkt als maatschappelijk assistent bij Dienstenthuis, een bedrijf binnen de sociale economie. Dienstenthuis stelt mensen tewerk als thuishelpsters. Dit is een doelgroep met een lange afstand tot de arbeidsmarkt.

“Net daarom is het belangrijk om het sociale aspect naast het economische te behartigen. Wij ondersteunen hen via verschillende kanalen om hun kansen op de arbeidsmarkt te verstevigen”, vertelt Marij.

marijuitdenbogaarda_koenbroos

Waarom verwijzen jullie door naar loopbaancoaching?

 “We geloven dat iedereen de kans moet krijgen om een andere weg in te slaan. Mensen hébben dromen, ongeacht hun afkomst, taal of opleiding. Via loopbaancoaching bij Werk met Zin wordt onze doelgroep positief benaderd. Werk met Zin kijkt naar hun competenties, naar wat ze waard zijn. Deze mensen hebben vaak een laag zelfbeeld, twijfelen aan zichzelf, hebben veel teleurstellingen achter de rug. Aandacht voor hun persoonlijkheid en hoe ze hun competenties anders kunnen benutten is zeer ondersteunend en waarderend.”

Wat is de meerwaarde voor jouw organisatie?

 “Onze medewerkers zetten door verschillende oorzaken hun loopbaan soms niet verder. Als werkgever heb je dan twee opties. Je laat hen gewoon gaan of je ondersteunt hen bij het maken van een nieuw plan. De centrale vraag is: Wat ga je doen na deze werkervaring? We willen het beeld over zichzelf veranderen. Als mensen nood hebben aan ruimte om hun kansen in te schatten, verwijzen we hen door naar loopbaancoaching. We hebben een hart voor onze werknemers. We geloven dat als onze mensen goed begeleid worden naar een andere stap in hun loopbaan, dat ze minder snel uit de boot vallen.”

Wat is volgens jou typerend voor de aanpak van Werk met Zin?

 “De openheid om samen na te denken over de aanpak van onze doelgroep, Werk met zin werkt op maat. Zowel de inhoud als de praktische afspraken zijn afgestemd op de mogelijkheden. Er wordt oprecht geluisterd naar opmerkingen over de eigenheid van onze doelgroep en er is ruimte voor persoonlijke accenten.”

 

Hebt u ook medewerkers of cliënten die gebaat zouden zijn met loopbaanbegeleiding?

Indien het over een enkel individu gaat, kan die bij ons terecht via deze link. Maar indien u graag voor meerdere mensen een aanbod wil doen, lees hier dan ons opties. Wij willen graag samen met u kijken hoe u best naar ons kunt doorverwijzen.