Jurgen Van Rompaey, zaakvoerder Nature Solutions

Duurzaam werken en handelen, wellicht is dat de missie van Jurgen Van Rompaey, zaakvoeder van Nature Solutions. “We optimaliseren het volledige waterbeleid van ondernemingen en ontwikkelden een totaalpakket van duurzame wateroplossingen. Ondertussen richten we ons ook op andere ecologische aanbestedingen, zoals bvb de lancering van laadpalen.” Nature Solutions is een klein bedrijf met tien mensen in dienst en tientallen onderaannemers.

Jurgen Van Rompaey, Nature Solutions . Foto Koen Broos

Over kansen en communiceren

“Enige tijd geleden kon één van onze medewerkers fysiek niet meer mee op de werf. We besloten om hem de stap te laten zetten van ploegbaas naar werfleider. Op zich verliep die switch erg vlot, maar we merkten dat zijn communicatie naar de andere medewerkers minder soepel verliep. Daar wilde ik iets aan doen.”

Via zijn toenmalige externe marketeer nam Jurgen contact op met Werk met Zin. “Het deed me in de eerste plaats al deugd om op verhaal te komen bij Marita, trainer bij Werk met Zin. Het gaf me de mogelijkheid om de situatie te schetsen en te bekijken waar de moeilijkheden zich afspeelden. Ook de werfleider zelf en een andere collega, die eerder enkele maanden out was gingen in gesprek met haar. Zo kreeg ze een breder zicht dan enkel het mijne.”

Werk met Zin kwam nadien met het voorstel om een teamdag te organiseren voor alle mensen van het bedrijf. “Wat eerst het probleem van één man bleek te zijn, zei iets over de nood van het geheel om duidelijk en helder te leren communiceren. We wilde er dus graag iedereen bij betrekken. Weet je, we zitten in de bouw: een mannenwereld waar communicatie soms wat onhandig loopt. Onze mannen reageerden bij aanvang eerder negatief op het voorstel van de teamdag. Ze zagen de noodzaak niet, vonden het overbodig, maar we deden toch door.”

Balanceren tussen humor en kordaatheid

En het werd een dag waarop er veel werd gecommuniceerd. “ Marita had de gave om zowel stevig, luchtig en spontaan met onze mannen om te gaan. Ze was gevat, zette hen soms op hun plek, maar wist dit op een gemoedelijk manier te doen. Het gevolg was dat er met respect werd gepraat, geluisterd en gedeeld. Niet alleen de kritiek kwam op tafel, maar er werden ook complimenten gegeven, waar mensen zichtbaar van groeiden.”

Achteraf was iedereen tevreden en enthousiast. De communicatie is veranderd en heeft een gunstig effect op het uitvoeren van de taken en de begeleiding ervoor, tijdens en erna.

Het vervolg

“Na de teamdag maakte ik een overzicht van de belangrijke punten. De complimenten die werden gegeven, wat er diende te verbeteren, oordelen die er leefden van het kantoor naar de werf en omgekeerd, wat iedereen belangrijk acht… Dit vormt een houvast en daar grijpen we nog vaak naar terug als er opnieuw problemen zijn. We hebben nu een handleiding om goed met elkaar om te gaan.

Begrijpen wat je van elkaar verwacht is essentieel voor een vlotte samenwerking.

Jurgen is blij dat deze begeleiding er kwam vooraleer er een echte crisis was. “Op zich zouden we zo’n dag periodiek moeten inlassen om afgestemd te blijven op elkaar. Het geeft meteen ook erkenning aan je mensen. Zo merken ze dat ze belangrijk zijn om in te investeren.”

 Praten als bindmiddel

“Ik zie vele andere bedrijven waar het door gebrek aan goede communicatie mis loopt. Waar mensen in verkeerde functies terecht komen, irritaties zijn, waar er veel kritiek is. Dit in groep te bespreken geeft toch een blijk van waardering? Er zijn zo weinig plaatsen waar er écht naar elkaar geluisterd wordt. Het is pas door elkaar echt te begrijpen dat je als bedrijf stappen vooruit zet. Door het gesprek met je mensen aan te gaan bouw je een eerlijke band op. En zo worden mensen loyaal en krijg je appreciatie.”

De noodzaak van externe begeleiding

Jurgen was zelf ook deelgenoot van de teamdag. “Zelf had ik dit niet kunnen doen. Misschien zouden er verbloemde antwoorden zijn gekomen. Marita kon als externe begeleider op een treffende manier de waarheid zeggen. Haar kordate en humoristische aanpak was een echte troef. Ze hield een spiegel voor waarin we samen konden kijken.”

De winst

Ik zie niet in waarom bedrijven hier niet meer gebruik van maken. Je stopt er geld in maar krijgt er enthousiasme en meer teamgeest voor terug. Bovendien kon ik betalen met de KMO-portefeuille. Voor ons bedrijf was het een grote winst en ik heb het collega’s zaakvoerders al vaak aangeraden.

 

Ook interesse om samen met ons iets voor uw team te organiseren? Stel hier uw vraag