Referenties
Terug naar overzicht

KMO_label liggend1

Erkend dienstverlener KMO-portefeuille

Sinds 2014 zijn we erkend voor ons aanbod met de KMO-portefeuille. We zijn erg trots dat we tot en met 2025 opnieuw erkend dienstverlener zijn en dit zowel voor opleidingen als voor advies.

Dankzij deze erkenning kan tot 30% van de factuur via de Vlaamse overheid bijgepast worden. 

Aanbod

Werk met Zin biedt een gamma diensten aan organisatie waarbij de groei van het menselijk potentieel en daarmee ook de organisatie centraal staat. Zoals onze missie en waarden weergeven, gelooft Werk met Zin dat een gezonde organisatie nood heeft aan mensen die gemotiveerd en betrokken kunnen werken met zin.
Om tot die doelstellingen te komen, biedt werk met zin aan medewerkers en leidinggevenden coaching, opleiding en advies.

Opleiding

Betreft elk traject waarbij in groep of individueel geleerd en ontwikkeld wordt rond een vooraf bepaald thema. Dit ter versterking van het individu of de groep in het functioneren op de werkvloer of in het team. Het gaat hier over een breed gamma aan sociale vaardigheden, communicatie vaardigheden of ontwikkeling rond een specifiek thema binnen het werkveld. Bij opleiding is er een vooraf bepaald programma waarbij theorie en praktijkervaringen afwisselend aan bod komen. Dit kan op één of meerdere momenten plaatsvinden. Bij een opleiding wordt steeds een vormingsattest afgeleverd voor elke deelnemer.

Advies

Betreft een traject waarbij een duidelijke onderzoeksvraag aan de bron ligt. Gaat het om een verbetering in de samenwerking, communicatie of interactie tussen medewerkers? Gaat het om een verdieping in de organisatiedoelstellingen waarbij de input van de medewerkers en hun betrokkenheid verwacht wordt? Werk met Zin gaat hiermee graag aan de slag. De coach/adviseur gaat via overleg met de betrokken medewerkers en leidinggevenden op zoek naar de achterliggende vraag, de oorzaken en maakt een analyse. Op basis van de analyse zal oplossingsgericht een advies worden geformuleerd met een bijhorend actieplan.

KMO Portefeuille

Bij elke vraag naar opleiding, coaching of advies, zal Werk met Zin in overleg met de organisatie onderzoeken of deze in aanmerking komt voor de criteria van KMO Portefeuille. Deze ondersteuningsmaatregel van de Vlaamse overheid kan 20 tot 30% van de kost vergoeden indien aan de voorwaarden wordt voldaan.

Blader door ons aanbod en aarzel niet om ons te contacteren voor een oplossing op uw maat. Samen werken we aan een duurzaam succes.

Download hier de brochure subsidieaanvraag.