Coöperatieve vennootschap

Werk met Zin is een coöperatieve vennootschap (cvba) van freelance coaches en trainers. Dit houdt in dat we allemaal zelfstandigen zijn die ervoor kozen om de kennis en ervaring te bundelen en met een gezamenlijk verhaal naar buiten te treden. Elke coöperant is medeaandeelhouder van het bedrijf en heeft zo ook zeggenschap in de algemene vergadering.

Maatwerk dankzij verschillende competenties

We bieden loopbaanbegeleiding, teamcoaching, organisatie advies en training op maat. We hebben een team in huis met verschillende competenties. Dankzij deze rijkdom aan profielen, kunnen we steeds op maat iemand inzetten.

Groei

De kern van Werk met Zin werd gelegd door de samenwerking sinds 2009 van een aantal loopbaancoaches. Sinds 2013 richtten zij samen de coöperatieve op. Het team groeide snel uit tot meer dan 20 coaches en trainers. 

Aanbod bedrijven

Het aanbod voor bedrijven werd initieel enkel op vraag ontwikkeld. Met de lancering van deze website brengen we daar vanaf nu verandering in. We staan volledig klaar om deze pijler volwaardig een plaats te geven naast de reeds bestaande pijler van de individuele loopbaancoaching.

Goesting om met kennis meer te doen

Door de inzichten die we verworven via de individuele begeleiding van werknemers, kregen we steeds een beter zicht op wat werkt en wat niet werkt in organisaties. De ‘goesting’ om met onze kennis meer te doen dan enkel individuen begeleiden groeit met de dag. Vanuit onze ervaring van intussen meer dan 4.000 werkenden te begeleiden, krijgen we steeds een blik op de werkvloer. Die konden we bij opdrachten binnen organisaties en bedrijven verder toetsen en uitwerken tot een coherent aanbod.   

  • Wat werkt en wat werkt niet om mensen in hun werk te motiveren?
  • Wat kan een bedrijf doen: om te zorgen dat het duurzaam met zijn mensen omgaat, om langdurige afwezigheid te voorkomen, om betrokkenheid en motivatie te vergroten?
  • Hoe kan een organisatie zich blijven aanpassen op de veranderende noden in de maatschappij? Wat leeft er bij de werkende mens vandaag?

Erkenning KMO Portefeuille

In de zomer van 2014 behaalden we de erkenning om van KMO Portefeuille voor de pijlers Opleiding en Advies. Zo kan tot 50% van de kost voor KMO’s gerecupereerd worden.  

Anno 2015 lanceerden we ons aanbod naar bedrijven en organisaties met een  event. We zijn er helemaal klaar voor om ons aanbod op uw maat te bieden! 

Duurzaam ondernemen

Samen werken aan duurzaam succes. Onze baseline zegt wat we aan anderen kunnen bieden, maar uiteraard passen wij dit ook toe op onze eigen bedrijfsvoering.  

Binnenkort verschijnt ons eerste duurzaamheidsverslag. Volgens de internationale standaarden van People, Planet en Profit werken we zo samen aan een duurzaam succes.

Kwaliteit

Werk met Zin is erkend door de Vlaamse overheid voor het gebruik van stimuleringsfinanciering. Aan elk van deze erkenningen gaat een grondige audit vooraf, die tegelijkertijd ook dient als kwaliteitsmeting.  

De KMO Portefeuille subsidieert tot 40% van de factuur voor KMO’s die zich door Werk met Zin laten ondersteunen voor advies of opleiding.  

De loopbaancheques zijn gericht op individuele werkenden. De werkgever kan deze tool echter ook inzetten ter ondersteuning van het intern loopbaanbeleid. Voor het gebruik van deze tool door werkgevers bestaan er duidelijke richtlijnen (zie Loopbaancheques).  

Bij elke offertevraag zal Werk met Zin u attent maken op de opties voor subsidies op maat van uw noden. 

KMO Portefeuille Opleiding en Advies

De Vlaamse overheid stimuleert via de KMO Portefeuille kleine en middelgrote bedrijven om te investeren in hun menselijk potentieel.

Het kan hier gaan over opleidingen op maat van uw bedrijf voor een team of groep medewerkers, maar ook voor individuele medewerkers die intekenen op een open opleiding van Werk met Zin (bv Van Moeten naar Willen over burn-out preventie).   

Adviesopdrachten richten zich op vragen over interne samenwerking, communicatie, sfeer en cultuur op de werkvloer, tevredenheid, betrokkenheid. Wij starten met een analyse van de situatie, beschrijven een advies en reiken een implementatieplan aan om dit te realiseren.  

De KMO Portefeuille financiert tot 40% van de advieskost voor kleine ondernemingen en 30% voor middelgrote ondernemingen.

Loopbaancheques

Werk met Zin behaalde bij de lancering van de loopbaancheques juni 2013. Deze erkenning is geldig tot 30/06/2019. VDAB voert de regie uit van dit beleid en doet ook de kwaliteitsbewaking van de erkende loopbaancentra. De recentste kwaliteitsmonitoring van VDAB bij Werk met Zin vond plaats in maart 2015.  

Loopbaancheques financieren individuele coaching rond verschillende vragen in de loopbaan van de werkende: burn-out preventie, ontwikkeling, keuzes maken, balans privé en werk, werkplezier vinden … 

Organisaties mogen hun medewerkers aanmoedigen voor het gebruik van de loopbaancheques en mogen als derde betaler tussenkomen. Over het gebruik van de loopbaancheques door bedrijven bestaan duidelijke richtlijnen van de VDAB. Het recht op loopbaanbegeleiding ligt immers bij het individu. 
Toelichting gebruik loopbaancheques door werkgever

Klanttevredenheid

Naast externe controle verzorgt Werk met Zin ook de kwaliteit door de werking te blijven verbeteren op basis van wat klanten ons weten te vertellen.  

Tevredenheid

Werk met Zin bevraagt systematisch klanten die beroep deden op haar werking. Dit gebeurt mondeling tussentijds en aan het einde van elk begeleidingstraject, maar ook schriftelijk via een bevraging die we achteraf aan de klant bezorgen.   

Klachtenprocedure

Ook als het niet goed gaat horen wij het graag tijdig zodat wij nog kunnen bijsturen. Bij klachten kan u die steeds melden klachten@werkmetzin.be. We onderzoeken de klacht, waarna ze op het directiecomité wordt besproken. Daaruit komt een advies dat we aan de klant overmaken en ook aan de betrokken coach/trainer/adviseur.