We werken vanuit volgende waarden

Een mooie toekomst lonkt dankzij wederzijds vertrouwen. Daar zijn wij van overtuigd. En vertrouwen, dat is natuurlijk het resultaat van een open communicatie. Mét respect voor de verschillen tussen mensen. Zo ontstaan er kansen voor mensen waar we resoluut voor gaan. Uiteraard met kwaliteit en efficiëntie als streefdoel. Dat engagement maakt ons niet alleen fier, maar ook de mensen waarmee we werken. Daar draait het om, toch?


Waarden

De coaches, trainers en adviseurs van Werk met Zin passen in de opdrachten voor bedrijven en organisaties de waarden op deze manier toe.

Duurzaam nu en straks

We begeleiden met de blik op de toekomst. Ondernemerschap dat ontwikkeling en groei stimuleert en gericht is op evolutie van loopbanen en organisatie nu en straks.

Wakker vertrouwen                                                                                              

We moedigen wederzijds vertrouwen aan. Zodat u kan bouwen op de kracht van uw medewerkers en zij open met u in dialoog kunnen gaan waardoor hun werkelijke talenten en drijfveren zichtbaar worden. Door in vertrouwen te communiceren komt u snel tot de essentie. Daarom stimuleren we écht contact en eerlijkheid

Openheid met focus                                                                        

Door open te communiceren ontstaat een nieuwe kijk op een bestaande situatie. Hierdoor krijgen nieuwe initiatieven kans op bestaan. Door buiten de lijnen te denken stimuleren we creativiteit en uitdaging.

Gelijkwaardigheid met respect voor verschil                                

We begeleiden met respect voor de hiërarchie én bewondering voor de mens. Uitwisseling, samenspraak en acceptatie zijn de tools om iedere situatie te benaderen en evolutie in de gewenste richting te bekomen.

 Ondernemen met aandacht

We zetten inzichten om in dynamiek, we vertalen kansen naar doelen. We stimuleren tot actie en het nemen van risico’s die bijdragen tot kwaliteit. We beogen maatwerk, efficiëntie, productiviteit en energiek werk.. We zijn ondernemend en benutten nieuwe kansen.

Fier engagement

Een geëngageerde medewerker is fier op zijn zaak en daagt zichzelf uit. Betrokkenheid, doorzetting en oprechtheid is noodzakelijk om tot een geloofwaardig resultaat te komen. Engagement wordt aangewakkerd door transparant beleid. Op die manier schakelt de medewerker zich in op de toekomst van uw bedrijf.