Missie

Onze kracht is het onderzoeken en begeleiden van groeimogelijkheden van organisaties, teams en individuen. Want wie met Zin Werkt, voelt enthousiasme, energie, goesting en leidt een rijker bestaan!

Visie

Werk heeft een essentiële plaats in het leven van mensen en bedrijven. Bedrijven die werken met gemotiveerde en gedreven werknemers, erkennen de positieve impact op het werkresultaat. Werknemers hebben steeds meer de behoefte hun talenten te benutten en zinvol werk te verrichten. Op deze manier versterken bedrijven en individuen elkaar.

Wij geloven in de kracht die ontstaat als mensen écht gaan samenwerken, de verschillen als meerwaarde zien en elkaars talenten kennen en gebruiken. Daarom stimuleren we teams om verder te komen dan wat is. Verder focussen we op dat wat écht werkt: gedreven en betrokken medewerkers.

Waarden

De coaches, trainers en adviseurs van Werk met Zin zullen in de opdrachten voor bedrijven en organisaties volgende waarden uitdragen:

Duurzaam nu en straks

We begeleiden met de blik op de toekomst. Ondernemerschap dat ontwikkeling en groei stimuleert en gericht is op evolutie van loopbanen en organisatie nu en straks.

Wakker Vertrouwen                                                                                              

We moedigen wederzijds vertrouwen aan. Zodat u kan bouwen op de kracht van uw medewerkers en zij open met u in dialoog kunnen gaan waardoor hun werkelijke talenten en drijfveren zichtbaar worden. Door in vertrouwen te communiceren komt u snel tot de essentie. Daarom stimuleren we écht contact en eerlijkheid

Openheid met focus                                                                        

Door open te communiceren ontstaat een nieuwe kijk op een bestaande situatie. Hierdoor krijgen nieuwe initiatieven kans op bestaan. Door buiten de lijnen te denken stimuleren we creativiteit en uitdaging.

Gelijkwaardigheid met respect voor verschil                                

We begeleiden met respect voor de hiërarchie én bewondering voor de mens. Uitwisseling, samenspraak en acceptatie zijn de tools om iedere situatie te benaderen en evolutie in de gewenste richting te bekomen.

Ondernemen met aandacht

We zetten inzichten om in dynamiek, we vertalen kansen naar doelen. We stimuleren tot actie en het nemen van risico’s die bijdragen tot kwaliteit. We beogen maatwerk, efficiëntie, productiviteit en energiek werk. We zijn ondernemend en benutten nieuwe kansen.

Fier engagement

Een geëngageerde medewerker is fier op zijn zaak en daagt zichzelf uit. Betrokkenheid, doorzetting en oprechtheid is noodzakelijk om tot een geloofwaardig resultaat te komen. Engagement wordt aangewakkerd door transparant beleid. Op die manier schakelt de medewerker zich in op de toekomst van uw bedrijf.