Doel

Duurzaam mét personeel werken aan grote veranderingen in de organisatie en voorkomen van weerstand door draagvlak te creëren.

Een verandering heeft pas succes als ze ook gedragen wordt door iedereen die er mee te maken heeft. Uiteraard weten we dat er altijd trekkers zijn en volgers. Toch is het creëren van draagvlak van bij het begin van het proces de sleutel naar een gedragen project. Niet enkel voorkomt u zo weerstand, u boort door het betrekken van personeel ook vele nieuwe ideeën aan, mogelijks ontdekt u zelfs verborgen talenten. Vanuit het Waarderend Onderzoek / Appreciative Inquiry (AI) werken we samen aan een gedragen toekomstplan.

Inhoud

Thema’s die aanleiding kunnen zijn tot de verandering:

 • missie/visie/waarden formuleren
 • innovatie introduceren
 • duurzaam Ondernemen
 • strategische veranderingen
 • overdracht

Aanpak:

 • analyse van organisatie (historiek, structuur, werking)
 • analyse van veranderwensen en aanleiding tot verandering: door bevraging van de stakeholders
 • waarderende kijk op personeel en participatie
 • samen gedragen voorstellen uitwerken
 • advies tot strategische veranderingen
 • plan van aanpak met betrokkenheid van stakeholders (intern en/of extern) om zo tot een gedragen toekomstplan te komen
 • SMART Implementatieplan

 

Methode

Het uitwerken van een gedragen toekomstplan gebeurt vanuit AI. Dit betekent dat we ons richten op de sterktes van de organisatie, de successen en krachten. Van daaruit creëren we een toekomstbeeld.

De aanpak werkt heel sterk vanuit het betrekken van relevante stakeholders. We onderzoeken in deze adviesfase hoe we hen kunnen betrekken en wanneer. We gaan er ook van uit dat er heel wat talenten aanwezig zijn onder de betrokken partners voor de ontwikkeling en de realisatie van het plan. Het is vooral een kwestie van deze  helder te krijgen, zodat de juiste persoon op de juiste plaats kan ingezet worden. Door onze aandacht te richten op een positief toekomstbeeld, zetten we intussen al stappen in die richting en zijn we dus tegelijkertijd samen al begonnen met de realisatie.

Doelgroep

Management, bestuur, middenkader, personeel, eventueel klanten. Andere stakeholders?

Idealiter wordt er intern een procesbegeleider vrijgesteld om op de werkvloer de thematiek levendig te houden. Deze persoon wordt in diens taak begeleid door Werk met Zin.

Praktisch

Voor elke adviesopdracht zal één ervaren procesbegeleider/adviseur ingezet worden. Deze heeft zowel de kennis van strategische processen, groepsdynamiek alsook persoonlijke processen. Voor het organiseren van groepsmomenten zal er mogelijks beroep gedaan worden op een tweede begeleider.

De uitvoering, timing, intensiteit wordt op maat van de organisatie bepaald. Op basis van een kennismakingsgesprek wordt de vraag verhelderd en een offerte opgemaakt. Bij goedkeuring van die offerte worden alle afspraken vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Kosten

Adviesgesprekken en werktijd worden op basis van een uurtarief berekend. Voor groepssessies werken we met een dagprijs of halve dag per begeleider. Op basis van de offerte. Mogelijks korting te verkrijgen via KMO Portefeuille Advies.