Doel

Dit is een tweedaagse opleiding vanuit het krachtige model van de kernkwadranten.
Kernkwaliteiten zijn eigenschappen die tot het wezen (de kern) van een persoon behoren. Iemands uniciteit drukt zich uit in iemands kernkwaliteiten.

Deze opleiding wil de deelnemer bewust maken van diens kwaliteiten om zo de zelfsturing in professionele ontwikkeling te stimuleren. Hij krijgt inzicht in de eigen kwaliteiten, valkuilen, irritaties en uitdagingen, én het effect ervan op anderen. Hierdoor wordt de relatie met leidinggevenden en collega’s geoptimaliseerd. Namelijk de interactie wordt duidelijker en wordt constructief beïnvloed. Ook conflicten kunnen daardoor vanuit een andere invalshoek bekeken worden.

Werken vanuit de eigen kwaliteiten heeft een hefboomeffect op de motivatie van werknemers.

Methode

In deze opleiding ervaart de deelnemer verschillende methodieken om met kernkwadranten te werken: intuïtief, creatief, cognitief en kinesthetisch. Actie, interactie en een gezonde dosis “fun” vormen dan ook de rode draad doorheen deze tweedaagse.

“Organisaties die de creatieve vermogens van mensen weten aan te boren zullen overleven” Daniel Offman.

De deelnemers zullen een beter inzicht krijgen in de eigen kwaliteiten en deze beter weten te benutten op de werkvloer.
Hoe duidelijker het beeld dat een medewerker van diens eigen kernkwaliteiten heeft, des te bewuster kan hij die laten doorstralen in het werk. Dit leidt tot meer voldoening en bezieling.

Inhoud

Dag 1: Vanuit zelfreflectie zicht krijgen op je eigen kernkwadrant

 • Aan de hand van opdrachten krijgen deelnemers meer zicht op kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen, allergieën.
 • Theoretisch model van kernkwadranten.
 • Praktische oefeningen: deelnemers ervaren verschillende methodieken om met kernkwadranten te werken: intuïtief, creatief, cognitief en kinesthetisch.
 • Formuleren van groeidoelen vanuit de eigen uitdagingen.

Dag 2: Kernkwadranten in interactie

 • Het kwadrant van de ander: werken met dubbelkwadranten. 
 • Conflicten hanteren : omgaan met allergieën.
 • Kwaliteiten van anderen : vanuit bewondering naar je eigen uitdaging.
 • Praktische oefeningen: werken met case uit de eigen werksituatie.
 • Groepskwadranten : samenwerken vanuit je kernkwaliteiten.
 • Oefeningen met de eigen opleidingsgroep als voorbeeld.
 • Synthesemoment: vanuit kernkwadranten worden actiepunten geformuleerd : zowel naar de eigen ontwikkeling, de interactie met collega’s /leidinggevende als naar de rol binnen een team.

Doelgroep

Iedere leidinggevende en medewerker die vanuit meer zelfinzicht wil meewerken aan een boeiend en stimulerend werkklimaat met respect voor verschil.

Praktisch

Het gaat om een tweedaagse training, diebest buiten de dagelijkse werkomgeving wordt uitgevoerd. De samenstelling van de groep kan in overleg met de trainer besproken worden.

Als je meer wilt weten, neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Kosten

Prijs via offerte-aanvraag, deze opdracht kan tot 30% gefinancierd worden via KMO Portefeuille.