Doel

Het belangrijkste doel van een teamcoaching? Het team in haar kracht zetten, zodat de organisatiedoelen het gewenste resultaat bereiken. We dagen de groep uit om invloed uit te oefenen op haar eigen taak en proces. We leggen legt de focus op het bevorderen van eigenaarschap en zelfverantwoordelijkheid van de groep en de groepsleden.

Teamcoaching stimuleert interactieve leerprocessen tussen de groepsleden en zet verschillen om naar potentiële kracht.

Inhoud

Bij de begeleiding van een team komen volgende thema’s aan bod:

 • Bewustwording van de interactiepatronen die het team hanteert en die belemmerend werken op de verdere teamontwikkeling
 • Het bevorderen van beter gebruik van aanwezige competenties en kwaliteiten van de teamleden
 • Het stimuleren van effectieve samenwerkingsprocessen in het team
 • Inventarisatie van ontwikkelbehoeften en ambities van de teamleden.

Volgende basisvragen gebruiken we steeds als rode draad:

 • Zijn er invloeden uit de context van de groep?
 • Wat speelt er qua groepsontwikkeling?
 • Wat speelt er op de verschillende interactieniveaus?
 • Wat is de invloed van het leiderschap?

Methode

Onze teamcoach stimuleert de groep om de eigen leerbehoefte te formuleren, observeert de groepsprocessen en benoemt observaties als bewustwording van de groep en de groepsleden. Op die manier wordt duidelijk hoe effectief een team functioneert en waar het team nog kan verbeterd/versterkt worden.

We stimuleren de teamleden om van elkaar te leren via onderlinge feedback en informatie-uitwisseling. Tijdens de teamcoachsessies kunnen teamleden nieuwe inzichten omzetten in nieuw gedrag, nieuwe strategieën uitproberen en verankeren. Op die manier boren ze hoop en perspectief aan.

Doelgroep

Teamcoaching zet u in voor elke team (= een groep van mensen die bij elkaar is gebracht om een bepaalde taak te volbrengen).

Wanneer?

 • Om een team door een transitieperiode te loodsen
 • Om personeelsontevredenheid aan de wortel aan te pakken
 • Wanneer er sprake is van belemmerende patronen die de effectiviteit van het team en de individuele deelnemers negatief beïnvloeden
 • Wanneer een team zich verder wil ontwikkelen en het beste wil halen uit ieders persoonlijkheid en talent
 • Wanneer een team een positief en inspirerend klimaat wil creëren

Een aantal opties uit ons aanbod kan ook ingezet worden voor teamcoaching, afhankelijk opnieuw van het thema dat de aandacht vraagt. Zo kan bijvoorbeeld gewerkt worden rond elkaar beter leren kennen via MBTI, of kernkwaliteiten. 

Praktisch

Een teamcoaching vraagt een zorgvuldige voorbereiding en verloopt in verschillende stappen. Tijdens de voorfase besteden we vooral aandacht aan het verzamelen van voldoende informatie om de leerdoelen van de teamcoaching helder te krijgen. Deze fase start met een intakegesprek met de opdrachtgever. Daarna volgen ook gesprekken met de medewerkers.

Op basis van dit voortraject stemmen we de doelstellingen voor de teamcoaching verder af. Na het teamcoachingstraject volgt ook een terugkoppeling met de opdrachtgever.

Kosten

Prijs via offerte-aanvraag. Afhankelijk van het traject, subsidie tot 40% mogelijk via de KMO Portefeuille

Referenties

Lees wat enkele deelnemers van hun teamcoaching vonden. En een teamcoördinator vertelt over haar ervaring als opdrachtgever.