Doel

Tussen sommige mensen klikt het meteen, tussen anderen lijkt het alsof ze wel kunnen blijven zoeken naar een goede (werk)relatie. Waarom zijn die anderen toch zo tegendraads? Waarom lukt het hen niet om overeen te komen?.
MBTI is een ’persoonlijkheidstypologie’ ze benoemt de verschillen tussen mensen in 4 verschillende dimensies:

  • Waaruit halen mensen bij voorkeur hun energie?
  • Hoe nemen ze bij voorkeur informatie op?
  • Op welke basis nemen ze beslissingen?
  • Hoe staan ze in het leven?

De Meyers-Briggs Type Indicator is een handige kapstok om kwaliteiten en valkuilen (van jezelf en van anderen) sneller te zien en er constructief mee om te gaan. Hoe kunnen medewerkers in een team vanuit hun verschillen elkaar aanvullen?

Inhoud

Deelnemers krijgen zicht op:

  • de basis van de verschillen in de 4 dimensies
  • de kwaliteiten en valkuilen van hun eigen Type en van andere Types
  • hoe iedereen hierin kan ‘groeien’

Als mensen de verschillen beter kunnen zien en benoemen. Dan kunnen ze er ook meer rekening mee houden. Op die manier kunnen ze anders met conflicten omgaan.

Methode

De deelnemers kennen bij aanvang van de workshop (via een online-vragenlijst) hun best-passend Type.
De basismethodiek van deze workshop is ervaringsgericht leren. Stap voor stap overlopen we de verschillende dimensies, de aangereikte informatie kan men toetsen in oefeningen. We werken heel interactief.
 

Doelgroep

Mensen die hun kwaliteiten meer willen inzetten op hun werk, die verschillen willen zien als mogelijkheden om complementair te zijn.
Teams of open inschrijvingen binnen een organisatie. 
Teams waar de verschillen soms tot spanningen in de samenwerking leiden.
 

Praktisch

Deze workshop kan op maat van uw bedrijf georganiseerd worden. Ideaal is dat er een dag voor wordt gepland, eventueel met een later terugkommoment.
Het is zowel mogelijk om verschillende individuen in een organisatie zelf te laten inschrijven als ook om een integraal team aan te melden.
Wij bezorgen de deelnemers op voorhand al de vragenlijst, zodat ze voorbereid van start kunnen gaan.
Aantal deelnemers: minimum 6 per groep, maximum 12
Locatie en catering te bespreken.
 

Kosten

Wij doen hiervoor graag een voorstel op maat van uw organisatie.
Contacteer ons hiervoor via contact@werkmetzin.be en wij maken een offerte op.
Voor deze workshop kan tot 30% van de kosten gesubsidieerd worden via de KMO Portefeuille