Als werkgever bent u wettelijk verplicht om de nodige maatregelen te treffen. Maar u kan het ook als een opportuniteit bekijken. 

Doel

Wil uw organisatie groeien naar meer tevredenheid? En ook duurzame acties installeren?

Een organisatie- of teamscan geeft een beeld van de organisatie of het team. Het geeft in de eerste plaats informatie over alle factoren die invloed hebben op succesvol samenwerken. Het geeft een beeld op wat er écht leeft in uw organisatie.

Vanuit dit kwalitatief onderzoek werken we een plan uit. Daarbij worden sterke aanwezige punten verder gewaardeerd en belemmeringen in opportuniteiten omgezet. Daardoor verbetert het werkklimaat en de werksfeer en bovendien verhogen de resultaten.

Inhoud

We doen dit via een gedragen werkwijze die op maat van uw organisatie wordt uitgewerkt. Thema’s die worden doorgelicht, de 5 A’s:

 • Arbeidsorganisatie
 • Arbeidsinhoud
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Arbeidsomstandigheden
 • Arbeidsverhoudingen

Elk van deze aspecten krijgt voldoende aandacht. Niet enkel het zichtbare wordt in kaart gebracht, maar juist datgene wat zich onder de waterlijn bevindt.

Methode

Werkwijze 1: Individuele bevraging met feedback
Afhankelijk van de grootte van de organisatie: alle medewerkers of een steekproef worden op individuele basis gedurende 1 uur bevraagd rond de 5 A’s. Een organisatie/teamscan bestaat uit een vragenlijst, gekoppeld aan een individueel gesprek. Het totaalbeeld dat uit de antwoorden komt wordt teruggekoppeld.

Werkwijze 2: Focusgroepen die de beleving van de situatie weergeven
In de organisatie worden gemengde focusgroepen samengesteld van 10 personen. Deze weerspiegelen de diversiteit en heterogeniteit van de organisatie.

Op een levendige en actieve manier positioneren deze medewerkers zich ten opzichte van de 5 A’s en gaan hierover in interactie. Op deze wijze wordt er gepeild naar de beleving van de 5 A’s. Er worden voorstellen ter versterking van de samenwerking geformuleerd.

Doelgroep

Voor elke manager en zijn organisatie/team die écht werk willen maken van effectiever samenwerken.

Je zet een organisatie/ teamscan in als…

 • onderhoudsbeurt van de belangrijkste machine in jouw organisatie: je team van medewerkers
 • volgende symptomen zich voordoen : eilandenwerking, wij/zij cultuur, veel ziekte en burn-out, uitblijvende prestaties, …
 • een organisatie en/of team een transitieperiode doormaakt
 • je ontevredenheid bij personeel aan de wortel wilt aanpakken
 • er sprake is van belemmerende patronen die de effectiviteit van het team en de individuele deelnemers negatief beïnvloeden
 • een organisatie/team zich verder wil ontwikkelen en het beste wil halen uit ieders persoonlijkheid

Praktisch

Stap 1: Uitgebreid intakegesprek met manager/opdrachtgever
Stap 2: Organisatie/Teamscan of opzetten van Focusgroepen
Stap 3: Feedback gesprek met rapportage van de bevindingen
Stap 4: Indien gewenst het opstellen van een Organisatie/Teamcoachingplan ( zie Teamcoaching)

Kosten

Wij doen hiervoor graag een voorstel op maat van uw organisatie. Contacteer ons hiervoor via contact@werkmetzin.be en wij maken een offerte op.
Voor dit advies kan tot 30% van de kosten gesubsidieerd worden via de KMO Portefeuille Advies.