Bedrijven moeten volgens de Belgische Wet maatregelen nemen om te voorkomen dat hun werknemers het slachtoffer worden van burn-out. Vandaar het belang om vroegtijdig in te grijpen.

Doel

In deze workshop leer je als leidinggevende signalen van stress bij je medewerkers herkennen om zo een betere inschatting te maken van hun stress-niveau en de kans op burn-out. We geven een aantal technieken mee om hierover in gesprek te gaan met je medewerker om zo zicht te krijgen op de oorzaken en gevolgen van de stress. We staan ook stil bij preventie en mogelijke remediërende maatregelen op de werkvloer.

Inhoud

 • Wat is stress en hoe ontstaat een burn-out? Een kader
 • Hoe herken je stress op de werkvloer ?
  • Signalen van stress
  • Impact van stress op fysiek, mentaal, emotioneel en relationeel vlak
  • Hoe breng je stress op de werkvloer in kaart?
 • Eerste hulp bij stress:
  • Hoe ga je in gesprek met een medewerker met stress?
  • Tips en tools voor preventie en remediëring van stress op de werkvloer
  • Wat kan het bedrijf doen en waar ligt de verantwoordelijkheid van de werknemers zelf? Hoe kan je medewerkers responsabiliseren om zelf tot actie te komen?
 •  Stappen naar een duurzaam beleid rond stress en burn-out..

Methode

Praktijk en -ervaringsgerichte workshop. We zorgen voor een gezonde afwisseling tussen theorie, werkmodellen, praktijkoefeningen en interactie tussen deelnemers. We linken het geleerde aan cases uit de praktijk van de deelnemers.

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot leidinggevenden, zaakvoerders of HR-professionals die op professioneel gebied te maken krijgen met het thema stress- en burn-out.

Wij bieden ook op uw maat een workshop rond stress, die zich rechtstreeks tot de medewerkers richt. Daar leren zij hun eigen signalen te (h)erkennen en bewust mee omgaan. Individuele medewerkers kunnen ook aansluiten op onze workshop EHBS om er zelf meer aan de slag te gaan. 

Praktisch

De workshop kan op maat van uw bedrijf georganiseerd worden. De duur varieert van een halve dag tot een dag. 
Op vraag is ook een korte infosessie (1u30) mogelijk. 
 
Momenteel staat er geen sessie voor open inschrijvingen gepland. 
 

Kosten

Wij organiseren de sessie in house op maat van uw bedrijf. Vraag een offerte aan via contact@werkmetzin.be  KMO’s kunnen gebruik maken van KMO Portefeuille voor deze opleiding.

 

Lees hier de getuigenis van Inge een deelnemer in de workshop voor individuen.