Doel

Een competentiescreening geeft u als werkgever meer zicht op de competenties van uw medewerker. Het helpt u om uw medewerkers op een constructieve manier te coachen en te ondersteunen bij hun functioneren.

Een competentiescreening is zinvol:

  • bij veranderingen in takenpakket, of functie
  • om zicht te krijgen op doorgroeimogelijkheden
  • als check-up
  • voor medewerkers die vaak tegen dezelfde problemen aanlopen.

Het resultaat van de screening koppelen we in de vorm van een advies aan werknemer en werkgever terug.

Inhoud

Voorbeelden van competenties die gescreend kunnen worden:
Democratisch leiderschap, leervermogen, flexibiliteit, omgaan met onverwachte omstandigheden,  gesprekstechnieken, procesmatig werken, inlevingsvermogen, analytisch vermogen van noden en behoeften, communicatieve vaardigheden, assertiviteit, sociale vaardigheden, resultaatsgerichtheid, leidinggevende kwaliteiten, empathische kwaliteiten, managementkwaliteiten, overtuigingskracht, vermogen tot delegeren, potentieel om grenzen te bewaken, contactvaardigheid, vergadertechnische kwaliteiten.

Methode

Voorbeelden van cases:
Een zakelijk tweegesprek, een gesprek met een medewerker, een vergadering leiden, …

  • De werkgever/opdrachtgever geeft aan welke competenties gescreend moeten worden en geeft eventueel aandachtspunten mee.
  • Aan de hand van een op maat gemaakte casus screenen we de vooraf vastgelegde competenties en aandachtspunten. We zetten een trainer-acteur in om de nagebootste praktijksituaties te spelen. De medewerker krijgt nadien gerichte feedback, advies en de mogelijkheid om opnieuw te oefenen. Hierdoor kan hij/zij zich verder ontwikkelen. Duur: twee uur. 
  • Terugkoppeling naar de werkgever in aanwezigheid van de werknemer.

 

Doelgroep

Voor werkgevers die een concreter beeld willen hebben over hun medewerker.

Praktisch

Locatie te bepalen. Eén screening duurt twee uur met twee coaches + nagesprek.

Kosten

Prijs op basis van offerte. Deze opleiding kan deels gesubsidieerd worden via de KMO Portefeuille – pijler Advies.