Doel

Werk met Zin biedt outplacement in een combinatie van individuele & groepscoaching. Dit naar aanleiding van een ontslag en ter begeleiding van het vinden van een nieuwe werkomgeving. De coaching kadert in het outplacement traject en houdt rekening met methodologische, logistieke en psychologische vereisten van de dienstverlening.

Inhoud

Thema’s die tijdens de (individuele) coaching aan bod kunnen komen:

Energiebronnen, waarden en werkvoorwaarden, wat wil de deelnemer en wat is realistisch, onderzoeken van de talenten, competentieoverzicht, interesse domeinen, exploratiemogelijkheden en arbeidsmarkt, solliciteren: waar en hoe.

Daarnaast worden de deelnemers uitgenodigd voor groepssessies rond verschillende thema’s: presentatie, MBTI, stress en grenzen, netwerken, solliciteren, …  

Methode

Stap 1: Kennismaking en doelen bepalen

In het eerste kennismakingsgesprek worden de doelen bepaald en helder gesteld.

Stap 2: Coachingstraject individueel

Tijdens het traject stelt de deelnemer een persoonlijk ontwikkelplan(POP) op, waarin hij/zij het korte en langetermijnplan duidelijk uitwerkt. De verdere invulling wordt bepaald op maat van de thema’s die zich bij deze persoon aandienen in de zoektocht naar werk.

Stap 3: workshops in groep

Naast het individuele luik zal de deelnemer ook instappen op de workshops die we regelmatig organiseren. Of als er meerdere mensen in een outplacement traject bezig zijn, is het mogelijk dat we sommige sessies (bv rond solliciteren) in groep organiseren. Zo kan je ook van elkaar leren.

Stap 4: Aan de slag

De deelnemer kan gebruikmaken van de faciliteiten in het hoofdkantoor van Werk met Zin in Antwerpen voor de sollicitatiezoektocht. Soms doen we dit samen in kleine groepjes, zodat ze van elkaar kunnen leren. 

Doelgroep

Voor werkgevers die noodgedwongen afscheid van één of meerdere werknemers moeten nemen. Al dan niet met een verplicht outplacement traject. Werk met Zin is lid van Federgon. We voldoen aan de nodige formaliteiten naar de medewerker en de werkgever toe bij het ontslag.  

Wij richten ons tot individuen die we soms samenbrengen in kleine groepjes. Momenteel hebben we (nog) geen aanbod voor grotere groepen uit dezelfde organisatie. 

Praktisch

En traject is steeds op maat. Het aantal uren en de spreiding ervan hangt al van de persoonlijke situatie. Om een beeld te krijgen op hoeveel uren je recht hebt, hebben we nood aan volgende informatie:

  • de duur van de opzegtermijn 
  • of de medewerker die nog dient te presteren ofwel een verbrekingsvergoeding ontvangt

Kosten

Neem contact op met ons en wij bezorgen u een offerte op maat voor uw vraag.