Doel

De medewerkers zullen in deze coaching helder krijgen wat ze nodig hebben om in hun loopbaan verder te ontwikkelen. Ze krijgen een beter zicht op hun talenten en competenties en blikken vooruit op hoe ze die graag willen inzetten.

Inhoud

Volgende thema’s kunnen aan bod komen:

  • kwaliteiten en leerpunten
  • competenties hoe zet ik die in
  • relatie met collega’s en leidinggevenden
  • omgaan met veranderingen in het bedrijf, takenpakket, collega’s …
  • loopbaanperspectieven
  • leernoden en ontwikkelmogelijkheden

Methode

Alvorens van het start te gaan biedt de coach van Werk met Zin de nodige informatie (in een infosessie of schriftelijk) waarop de medewerker zich vrijwillig aanmeldt.

Stap 1

Een intakegesprek met de coach. Tijdens dit gesprek verwoordt de medewerker diens vraag, verfijnen we het doel, benoemen we het gewenste resultaat en gaan we het commitment aan.

 Stap 2

Het begeleidingstraject zelf, waarbij theoretische kaders, oefeningen en reflectieopdrachten elkaar afwisselen. We werken aan een stappenplan op maat.

 Stap 3

Het synthesegesprek met coachee en coach. We bespreken de korte en lange termijn plannen, te ondernemen acties en de persoonlijke inzichten. Nadien is het aan de coachee zelf om te bepalen wat hij/zij hiervan terugkoppelt aan de werkgever.

Doelgroep

Voor werkgevers die geloven en willen investeren in hun menselijk kapitaal.

Voor werknemers die hun toekomst zelf mee in handen willen nemen.

Praktisch

Individueel coachingstraject. De locatie bepalen we samen, kan op de werkvloer of op een locatie van Werk met Zin.

Kosten

Dit traject van 4u of 7u kan vergoed worden met de loopbaancheques enkel op voorwaarde dat dit strikt volgens de voorwaarden van VDAB gebeurt, waarbij vrijwilligheid en privacy centraal staan.  

Indien de werkgever zelf voor de kosten instaat, zal er een offerte op maat opgemaakt worden.  Hier kan een afstemming met de leidinggevende over conclusies van het traject meegenomen worden. Maar de vrijwillige deelname blijft belangrijk voor het welslagen van een traject. 

Meer informatie of een offerte op maat kan u hier aanvragen. 

Referenties

Martine Helssen, HR-verantwoordelijke rederij CMA-CMG, vertelt over hun ervaring met loopbaanbegeleiding binnen het bedrijf.

Marij Uit Den Boogaard, werkt voor de sociale diensten van Dienstenthuis Antwerpen en vertelt hier waarom ze haar medewerkers naar ons doorverwijst.

Deelnemers van loopbaanbegeleiding delen hun ervaringen in een reeks getuigenissen van zeer diverse verhalen.