Doel

Een functioneringsgesprek is een tweezijdig, open gesprek waarin het functioneren van de medewerker centraal staat. Het is één van de instrumenten waarmee u medewerkers kunt motiveren en bijsturen.

Deze opleiding geeft een heldere kijk op de inhoud en de verschillende fases van een functioneringsgesprek. Daarnaast oefent u de nodige communicatieve vaardigheden om de effectiviteit en de arbeidsmotivatie van uw medewerkers te vergroten.

Inhoud

  • De sleutelrol van de leidinggevende tijdens functioneringsgesprekken
  • De vereiste competenties en houding van de leidinggevende
  • De uitdaging om duidelijke doelstellingen te bepalen
  • Omgaan met moeilijke situaties: neen zeggen, toegeven van fouten, omgaan met kwaadheid en ontgoocheling
  • Het juist leren aanstippen van aandachtspunten en het geven van positieve feedback: waarop te letten, wat zijn de valkuilen, welke technieken
  • Gesprekspunten omzetten in werkbare en aanvaardbare afspraken
  • Functionele opvolging op lange termijn inplannen

 Methode

Een theoretische kijk op functioneringsgesprekken

We werken met een acteur om de leerpunten vanuit de theorie intensief in te oefenen. Het voordeel? De deelnemer krijgt feedback vanuit de emotionele en gevoelsmatige ervaring en beleving van de acteur, die de rol van medewerker opneemt. De trainer geeft meer technische en objectieve feedback rond verschillende technieken. Door deze methodologie krijgt de training een extra dimensie. De oefengesprekken zijn uitsluitend gebaseerd op reële en/of door de deelnemer zelf aangebrachte praktijkgevallen.

Doelgroep

Diensthoofden, afdelingsverantwoordelijken, personeelsmedewerkers, HR-managers, … Iedereen dus die mensen op een motiverende manier wenst aan te sturen.

Praktisch 

Deze opleiding organiseren we voor een groep met maximum tien deelnemers. De duur is afhankelijk van de voorkennis van de deelnemers. Reken twee à vier dagdelen.

Kosten

Offerte op maat van uw vraag.