Doel

We bieden coaching aan voor medewerkers die einde loopbaan zijn. De medewerker krijgt de mogelijkheid stil te staan bij de komende veranderingen in zijn/haar leven. We bekijken op welke manier zijn/haar kennis en ervaring kan doorgegeven worden aan anderen binnen de organisatie.

Daarnaast onderzoeken we met de medewerker welke engagementen tot de mogelijkheden behoren en hoe hij/zij maatschappelijk betrokken kan blijven.

Inhoud

Volgende thema’s komen aan bod:  

  • Hoe doorgeven van knowhow en ervaring  
  • Hoe afscheid nemen op het werk van de werkgever en collega’s 
  • Afscheid nemen van (betaalde) arbeid 
  • Het anders inzetten van opgebouwde competenties en kwaliteiten  
  • Op weg naar nieuwe en zingevende tijdsbesteding: de juiste balans tussen genieten, zorg verlenen en zelfontplooiing vanuit de relatie met eventuele partner, kinderen en kleinkinderen, ouders, het verenigingsleven, vrijwilligerswerk, enz.
  • Het gewijzigde levenspatroon- en ritme: omgaan met de veranderingen die daarmee gepaard gaan. 

Methode

Vier individuele sessies waarbij de medewerker terugblikt op zijn/haar voorbije loopbaan. Er wordt samen bekeken hoe kennis en ervaring overdraagbaar wordt vooraleer de medewerker effectief een ‘nieuw hoofdstuk’ van zijn/haar leven aanvat.

Doelgroep

Voor werkgevers die extra aandacht willen besteden aan het vertrek van een van hun medewerkers op het einde van zijn/haar loopbaan.

Praktisch

De gesprekken worden vastgelegd in overleg tussen de coach en de medewerker. Dit kan op de locaties van Werk met Zin, verspreid over heel Vlaanderen, of mogelijks in house bij uw bedrijf. 

Kosten

Vraag hier een offerte op maat. Kan ook via loopbaancheques gesubsidieerd worden.

 

Luc Debaene, toen 61 jaar, volgende een einde loopbaancoaching en plande zorgvuldig zijn vertrek. Lees hier zijn persoonlijk verhaal. Na zijn pensionering gingen we opnieuw bij Luc horen hoe hij zijn kennis had doorgegeven en  de organisatie afscheid van hem nam.