Doel

Dit coachingstraject verbetert het professioneel functioneren van uw medewerker. Het aanwezige potentieel wordt onder de loupe genomen, verbeterpunten worden geformuleerd en omgezet in concrete acties.

Inhoud

Volgende thema’s kunnen aan bod komen:

  • kwaliteiten en leerpunten
  • specifieke competenties ontwikkelen
  • relatie met collega’s en leidinggevenden
  • omgaan met veranderingen in het bedrijf, takenpakket, collega’s…
  • loopbaanperspectieven
  • voorbereiding op een nieuwe functie

Methodiek

Stap 1
Een afstemmend gesprek met de opdrachtgever en de coachee
Dit gesprek heeft als doel de vraag te verfijnen, het gewenste resultaat te benoemen, de duur te bespreken en het commitment aan te gaan.

Stap 2
Het coachingstraject zelf, waarbij theoretische kaders, oefeningen en reflectieopdrachten elkaar afwisselen.

Stap 3
Het terugkoppelingsgesprek met de opdrachtgever, coachee en coach, waarbij de output, afgelegde weg en opvolging worden besproken.

Doelgroep

Voor werkgevers die geloven en willen investeren in van hun menselijk kapitaal.

Praktisch

Individueel coachingstraject. Locatie samen te bepalen.

Kosten

Volgens offerte.