Doel

Leidinggeven kan eenzaam zijn, u kan niet meer voor alles terecht bij uw collega’s en toch komen er met de groei van de job steeds weer nieuwe vragen en uitdagingen. Een coach kan als externe met een frisse blik naar het geheel kijken, ondersteunt u in de zoektocht zonder zelf betrokken partij te zijn.

Inhoud

De inhoud van het traject wordt bepaald door wat er speelt op de werkvloer, wat de leidinggevende op dat moment vooral bezig houdt. Door te werken met concrete ervaringen gaat het leren gepaard met het in de praktijk brengen. De thema’s kunnen dus sterk variëren. Hoe pak ik moeilijke gesprekken aan? Hoe zorg ik ervoor dat de doelen bereikt worden én dat mijn mensen mee zijn? Wie zet ik best in op dat nieuwe project? Hoe communiceer ik genoeg en toch niet te veel?

Thema’s die in deze coaching aan bod kunnen komen:
Stilstaan bij leiderschap helpt om een antwoord te krijgen op volgende vragen:
• Wat is je visie op leiderschap en hoe geef je daar in de praktijk vorm aan?
• Is jouw invulling van leiderschap het meest passend in jouw situatie?
• Wat verwachten jouw medewerkers van jou als leidinggevende?
• Wat heb jij nodig om in leiderschap te groeien?
• Hoe ga je om met deze verantwoordelijkheid, hoe beheers je de stress en voorkom je dat het te veel wordt?
….

Methode

Stap 1
Een intakegesprek met de coach. Tijdens dit gesprek verwoordt de leidinggevende diens vraag, verfijnen we het doel, benoemen we het gewenste resultaat en gaan we het commitment aan. Dit kan al dan niet in een driehoek, waarbij de organisatie ook haar verwachtingen verwoordt. 

 Stap 2
Het coachingstraject zelf, waarbij theoretische kaders, oefeningen en reflectieopdrachten elkaar afwisselen. We werken aan een stappenplan op maat. Dit kan resulteren in een traject van enkele maanden maar ook op regelmatige basis weerkerend zijn.

 Stap 3
Het synthesegesprek met leidinggevende en coach. We bespreken de korte en lange termijn plannen, te ondernemen acties en de persoonlijke inzichten. Dit kan al dan niet in een driehoek, waarbij de organisatie ook kijkt hoe ze met de conclusies verder aan de slag kan.

Doelgroep

Leidinggevenden die zich willen blijven ontwikkelen, leren en beter worden in wat ze doen. Die met een concrete vraag zitten of gewoon nood hebben aan een klankbord van tijd tot tijd.

Praktisch

Individueel coachingstraject, al dan niet in opdracht van de werkgever. Locatie te bepalen in overleg.

Duur van het traject kan variëren op basis van de vraag, samen te bepalen. Het kan gaan over een concrete coachingsvraag waardoor het op enkele gesprekken kan afgerond zijn. Maar de coach wordt ook ingezet als regelmatige terugkerend klankbord.

Kosten

Volgens offerte, op te maken na een intakegesprek. Al dan niet in overleg met de werkgever.

Stel hier uw vraag en wij doen een voorstel op maat.