Nieuwe ontwikkelingen stimuleren

Werk met Zin wil graag bijdragen aan nieuwe ontwikkelingen. Daarom delen we onze expertise. Zo engageerden we ons voor volgende projecten.

  • We worden op regelmatige basis gevraagd als experten in de validering van innovatieve en transnationale projecten van ESF (2014-2015).
  • We maken deel uit van de klankbordgroep van het ESF project “Verlengde tijdsduur Loopbaanbegeleiding” (2013-2015) als afgevaardigde voor de loopbaancentra via Federgon.
  • We maken deel uit van de stuurgroep voor het Magentaproject (2013-2015) rond zorg-werk-leven balans voor ouders met een zorgenkind. www.magentaproject.be
  • We namen deel in de klankbordgroep van het project Toolbox50+www.dejuistestoel.be