coach
Terug naar overzicht

Vacature Magazine las onze getuigenis van Saskia en zag dat het goed was. Ze brachten haar verhaal in krant en vroegen coach Marieke om haar adviezen. 

“Het volstaat niet om te weten wat je niet meer wilt, je moet ook duidelijkheid brengen in wat je wél wilt. Denk daarbij niet alleen aan een specifieke job maar ook aan de context waarbinnen je best functioneert en de waarden die je belangrijk vindt. Soms zit werkplezier in kleine of praktische dingen…” 

Een uitgebreid artikel, onlangs in de krant en nu ook online te lezen pagina 3 tot 5.