We werken vanuit volgende waarden

Een mooie toekomst lonkt dankzij wederzijds vertrouwen. Daar zijn wij van overtuigd. En vertrouwen, dat is natuurlijk het resultaat van een open communicatie. Mét respect voor de verschillen tussen mensen. Zo ontstaan er kansen voor mensen waar we resoluut voor gaan. Uiteraard met kwaliteit en efficiëntie als streefdoel. Dat engagement maakt ons niet alleen fier, maar ook de mensen waarmee we werken. Daar draait het om, toch?


Waarden in coaching

In onze coaching kijken we vanuit de volgende waarden naar de klant

Duurzaamheid
We begeleiden met de blik op de toekomst. We stimuleren mensen om vanuit hun dromen en verlangens te komen tot realistische, onderbouwde keuzes. Dit doen we door een stabiel kader aan te bieden. Hierin wordt geëxperimenteerd met gedachten en ideeën. De coach waakt over de haalbaarheid en benut methodes om dit te toetsen.

Vertrouwen
We werken in vertrouwen en garanderen privacy voor ieders verhaal. Hierdoor stimuleren we écht contact en eerlijkheid en komen we tot de essentie.

Gelijkwaardigheid en respect
We coachen met respect voor verschil. Ieders unieke eigenheid vormt de leidraad doorheen de coaching. Uitwisseling, samenspraak en acceptatie zijn de tools om ieders persoonlijke situatie te benaderen.

Openheid
Door open te communiceren ontstaat er vaak een nieuwe kijk op een bestaande situatie. Hierdoor krijgen nieuwe initiatieven kans op bestaan. Door buiten de lijnen te denken stimuleren we creativiteit en uitdaging. Ondertussen blijven we ook vooruitzien naar een duurzaam resultaat.

Ondernemen
We zetten inzichten om in dynamiek, we vertalen kansen naar doelen. We stimuleren tot actie en het nemen van risico’s die bijdragen tot kwaliteit. We beogen maatwerk, efficiëntie en productiviteit. We zijn ondernemend en benutten nieuwe kansen. De cliënt engageert zich er bovendien toe om dit alles te vertalen in een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Engagement
Coaching vraagt om een actieve inzet van coach, cliënt, team, organisatie. Deze grote betrokkenheid, doorzetting en oprechtheid is noodzakelijk om tot een geloofwaardig resultaat te komen. De cliënt engageert zich ertoe om ook na de coaching zijn persoonlijk ontwikkelingsplan als leidraad in te zetten.