Naast externe controle voor onze erkenningen bekijken we ook intern hoe we onze kwaliteit kunnen verbeteren. De basis? Wat klanten ons weten te vertellen.

Tevredenheid

Wij bevragen systematisch klanten die op ons beroep deden. Dit gebeurt mondeling tussentijds en aan het einde van elk begeleidingstraject, maar ook schriftelijk via een bevraging die we achteraf aan de klant bezorgen.

Klachtenprocedure

Ook als het niet goed gaat, horen wij het graag tijdig. Zo kunnen we nog bijsturen. Bij klachten kun je die steeds melden klachten@werkmetzin.be. We onderzoeken de klacht, waarna ze op het directiecomité wordt besproken. Daaruit komt een advies dat we aan de klant overmaken en ook aan de betrokken coach/trainer/adviseur.