Onze groei

In 2009 ontstond de kern van Werk met Zin door een samenwerking van een aantal loopbaancoaches. Sinds 2013 is de coöperatieve vennootschap een feit. Ondertussen groeide ons team uit tot meer dan twintig coaches en zijn we in meer dan dertig locaties actief. Tot eind 2019 coachten we allemaal samen meer dan 7390 mensen.

Onze structuur

In ons hoofdkantoor werkt een bediende in het secretariaat. Het zakelijke deel wordt geleid door een zakelijk coördinator.

Alle andere medewerkers omringen ons vanuit hun zelfstandige statuut. Zij zijn mee aandeelhouder van de coöperatieve vennootschap. Ze beslissen op de algemene vergadering over de bestemming van eventuele winsten. De algemene vergadering verkiest een bestuur dat is samengesteld uit enkele coaches en enkele externe experten.

Verder organiseren we ons in een team rond het aanbod voor individuen en een team voor begeleiding van organisaties.

Duurzaam ondernemen

Wij zijn een mensgedreven organisatie. Maar we hebben ook aandacht voor het milieu en verantwoord ondernemerschap. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) integreerden we in onze missie en visie vanaf de opstart van onze coöperatieve vennootschap.

Met andere woorden, we onderzoeken bij elke actie die we ondernemen, of dit een lange termijn effect heeft op mens en milieu.

Loopbaancheques

Werk met Zin is een erkend loopbaancentrum. Wij behaalden die erkenning bij de lancering van de loopbaancheques in juni 2013. We werden een tweede erkenning gegund. Deze erkenning is geldig tot 30 juni 2025. VDAB staat in voor de kwaliteitsbewaking. De recentste kwaliteitsmonitoring van VDAB bij ons vond plaats in november 2019.

Loopbaancheques financieren individuele coaching rond verschillende vragen in de loopbaan van de werkende: burn-out preventie, ontwikkeling, keuzes maken, balans privé en werk, werkplezier vinden … Meer info over loopbaancheques

KMO Portefeuille

Wij zijn een erkende dienstverlener voor de KMO Portefeuille. Niet alleen bedrijven en zelfstandigen, maar ook individuele medewerkers kunnen hiervan gebruik maken via hun bedrijf voor een open opleiding van Werk met Zin (bijvoorbeeld voor de opleiding Van Moeten naar Willen over burn-out preventie).

De KMO Portefeuille financiert tot 30% van de opleidingskost voor kleine ondernemingen en 20% voor middelgrote ondernemingen.