Blog
Terug naar overzicht

In het kader van mijn opleiding Toegepaste Psychologie (module Sociaal Psychologisch onderzoek) deed ik eind 2014 een steekproef onder achttien ex-klanten die bij mij loopbaancoaching volgden. Hieruit bleek dat veertien van de achttien personen een hoge score hadden op kenmerken van hoogsensitiviteit. (De steekproef werd aan de hand van een vragenlijst afgenomen bij vrouwen tussen de 22 en 52 jaar).

Een hoogsensitief persoon is meer dan gemiddeld gevoelig voor indrukken en prikkels, en merkt meer signalen en details op. Indrukken worden intensiever gefilterd dan bij de gemiddelde mens, doordat de informatieverwerking in het zenuwstelsel en in de hersenen anders blijkt te functioneren.

Het begrip hoogsensitiviteit werd geïntroduceerd door de Amerikaanse psychotherapeute Elaine Aron. Sinds 1991 doet zij hierover wetenschappelijk onderzoek en schreef ze hierover verschillende boeken. Hoogsensitiviteit blijkt voor te komen onder 20% van de bevolking en is geen stoornis, maar een temperament waar je mee wordt geboren.

Ken je eigen handleiding

De doelstelling van mijn steekproef was om na te gaan of mensen zich herkenden in de vragen op de vragenlijst en indien zij hoog scoorden, of dit herleidbaar was tot werk- en omgevingsstress.

Kennis van deze eigenschappen zou kunnen leiden tot meer inzicht in de persoonlijkheid bij de betrokken werknemer en werkgever. Hierdoor kan er meer wederzijds begrip ontstaan voor een vruchtbare samenwerking op de werkvloer. Je eigen handleiding kennen is daarom van groot belang.

De aanleiding voor deze personen om hulp te vragen was onder meer het ervaren van veel stress, moeite hebben met grenzen aangeven, te veel hooi op de vork nemen, oververmoeid zijn en op zoek zijn naar zingeving.

Persoonskenmerken waren vooral grote loyaliteit naar collega’s en werkgever, groot verantwoordelijkheidsgevoel, perfectionistisch zijn, gewetensvol, veel inlevingsvermogen, gevoelig voor sfeer en omgeving.

Meer begrip bespaart veel leed

Hoogsensitiviteit als temperament wordt vaak niet (h)erkend door werkgevers, psychologen, bedrijfsartsen en arbeidsgeneesheren. Daardoor voelen mensen met deze kenmerken zich vaak niet begrepen in de werkcontext en krijgen ze verkeerde diagnoses.

Mocht hiervoor meer begrip komen, zou veel leed kunnen voorkomen worden, zoals burn-out, bore-out en gebrek aan zelfvertrouwen. Met meer zelfkennis kunnen werknemers wellicht beter sturing geven aan hun loopbaan en kan een win-win situatie ontstaan op de werkvloer voor werkgever en werknemer.

Een uitdaging voor hoogsensitieven is om hun grenzen te leren afbakenen, hun behoeftes aan te geven en voor een baan te kiezen waarin hij/zij zijn of haar talenten kan inzetten. Loopbaancoaching kan je daar zeker bij helpen.

Misschien herken je jezelf in bovenstaande en wil je meer info? Neem gerust contact op via monique@werkmetzin.be of 0470 410 956 (coach Limburg).

Monique van den Bogaard