“De kracht van de groep heeft mijn zoekproces verdiept en versneld.”

Hoe kan ik met mijn enthousiasme en perfectionisme op een gezonde manier samenwerken in een team? Op deze vraag zocht Sue liefst zo snel mogelijk een antwoord. Daarom besloot ze in loopbaancoaching te gaan. Ze had al veel over zichzelf nagedacht, met anderen gepraat, maar besefte al gauw dat een nuchtere luisteraar betere antwoorden aan het licht bracht. Haar zoektocht verdiende alle prioriteit.

“Op mijn werk belandde ik steeds in frustraties die vlak onder de oppervlakte zaten. Ik werd doodmoe en gespannen van alle ergernissen en viel een poos uit. Moegestreden.” Ze zocht ondersteuning en kwam zo bij Werk met Zin terecht.

“Tijdens de loopbaancoaching werden via opdrachten mijn diepere waarden helder. Dit vormde voor mij een confronterende spiegel met mijn alledaagse werkelijkheid. Hiermee moest ik aan de slag! De uitdaging zat dieper dan mijn initiële vraag over de situatie op mijn werk.”

 Sue merkte dat veel van de onrust en spanning die ze ervoer, voortkwam uit haar groot enthousiasme. “Als ik me inzet, dan doe ik dat volledig. Ik ga er helemaal voor en ben zeer hongerig om dit samen met anderen te doen. Omdat ik het dan ook nog allemaal perfect wil uitvoeren, sta ik onderweg niet meer stil. Ik blijf doordoen terwijl ik de anderen die staan te roepen dat het goed genoeg is, niet vertrouw. Ik dwaal te ver weg van mijn diepe waarden en verspil mijn energie aan zaken die me geen voldoening geven.”

getuigenis_loopbaanbegeleiding_werktmetzin_Sue_KoenBroos

Van moeten naar willen

Tijdens haar loopbaantraject besloot Sue om de groepstweedaagse ‘Van moeten naar willen te volgen. “Ik wilde nooit meer ‘uitvallen’, wel handvaten krijgen om dat doorgedreven perfectionisme de kop in te drukken. Zelf geef ik ook wel eens vorming en training, dus ik ken de kracht van het samenbrengen van onbekenden. Je hebt geen voorgeschiedenis met elkaar en dat gaf me de kans om helemaal mezelf te zijn. Het was een boeiende groep van mannen en vrouwen van verschillende leeftijden en achtergrond. Allemaal hadden we één ding gemeen: we waren op zoek.

Vooral het deelgenoot mogen zijn van wat iedereen vertelde, was voor Sue deugddoend. “Je luistert, krijgt en geeft zoveel tegelijkertijd. Iedereen had zijn verhaal bij en vormde ook een extra klankbord voor mijn verhaal. Dat vond ik er zo rijk aan. Het heeft mijn zoekproces versneld en verdiept. Door zo intens bezig te zijn gedurende de twee dagen, kreeg ik inzichten die anders wellicht zes maanden nodig hadden, want na een uurtje loopbaancoaching zat ik toch snel weer in de maalstroom.”

Eerst weten dan accepteren

“Aan de hand van opdrachten stond ik stil bij mijn blauwdruk. Hoe ben ik geworden wie ik ben?” Sue had daar zelf al een hele weg in afgelegd, maar toch kwamen er nieuwe dingen aan het licht. “Ik zag meer nuances, kleurschakeringen, waardoor er andere manieren groeiden om met mijn perfectionisme om te gaan. Ik kon beter begrijpen waarom ik zo ben. Een beetje acceptatie, en daarmee ook rust, vond zo zijn ingang.”

Door het contact met de andere deelnemers leerde Sue zichzelf anders kennen. “We kregen een opdracht waarin we op een persoonlijke stelling zeven maal de vraag ‘waarom?’ moesten beantwoorden. Laagje per laagje daalde iedereen af tot waar het in wezen voor hem over ging. Door die zelfkennis kwam ik tot mijn persoonlijke missie. Als ik nu handel op basis van die missie, dan kom ik meer tot evenwicht. En dat is zoveel waard voor me.”

“Het is ook dankzij de zorgzame begeleiding dat ik zoveel bereikt heb.” Vooral het feit dat coaches Marianne en Marita zich eigenlijk op gelijke hoogte stelden met de groep was voor Sue van groot belang. “Ze bleven zeer afgestemd op wat er gaande was in de groep, tussen de mensen. Hun houding heeft me ook gesterkt in mijn eigen zoektocht en zelfvertrouwen als trainer. Een vastgeroest idee dat me remde, werd zichtbaar.”

Stretchen om te leren

Waarom Sue de tweedaagse aanraadt aan anderen? “Het groepsgebeuren was voor mij de sleutel. In het begin schrikt dat misschien wat af, maar je kunt de kracht die uitgaat van een groep pas merken als je het zelf hebt ervaren. Uiteraard word je wat uit je comfort-zone gelokt, anders leer je niet. Het gebeurde trouwens steeds op een veilige en ongedwongen wijze met respect voor ieders grenzen.”

Volgens Sue helpt de tweedaagse als je bewust niet te snel keuzes wil maken, leeft met veel twijfels of als je even niet meer ziet hoe het verder moet. “In plaats van in een studio met enkel een voordeur, leef ik nu in een appartement met tien deuren. Ik zie terug meer mogelijkheden voor mijn toekomst. Het is fijn terug te weten wie ik nu ben en waar ik sta, ook al is het nog niet de plek waar ik wil staan!”

Sue heeft terug dromen en zet stappen in de meest passende richting. “Mijn lichaam is nog niet volledig hersteld. Soms duwt mijn enthousiasme mijn tempo weer danig omhoog en word ik weer doodmoe. Ik moet nog leren beter af te bakenen, dat wil ik echt leren! Mijn verhaal ontrolt zich terug vanuit mijn waarden en toch heb ik het gevoel dat ik het mee de richting uit stuur die het meest voor me klopt. Om mijn toekomst vorm te geven is het de kunst om te vertrouwen en de controle te houden tegelijkertijd. Ik ben zeker nog niet klaar, maar ik ben hoopvol!”

 

Voel je zelf ook dat je tegen je grenzen aanloopt? Tijd om zelf ‘van moeten naar willen’ te leren overgaan?  Deze tweedaagse is intussen een traditie geworden bij Werk met Zin. Ga hier na wanneer de volgende editie plaatsheeft.