Saskia Roets (48j) twijfelt geen moment als ik haar vraag of ze wil getuigen over de stappen die ze recent in haar loopbaan heeft gezet. In de drukte van het einde schooljaar is het even zoeken naar een goed moment. Via de digitale weg zien en spreken we elkaar diezelfde avond nog. Haar verhaal rolt eruit, veel vragen hoef ik niet te stellen.

“Ik voelde dat ik niet meer zo happy was. Ik sta al vijfentwintig jaar voor de klas, waarvan de laatste tien jaar voor een vijfde leerjaar. Tussenin heb ik een korte overstap naar het volwassenenonderwijs gezet, maar omdat de avonduren daar zwaar wogen, keerde ik terug naar de lagere school.

Ik doe het werk wel graag maar je blijft wel wat bij hetzelfde steken. Je kent de leeftijd, de kinderen, de school. Je steekt nog wel wat creativiteit in de werkvormen, maar het concept blijft hetzelfde.

Belangrijk om erover te kunnen spreken

Omdat ik voelde dat ik iets moest doen, heb ik dat laten vallen bij de directie en bij mensen rondom mij. Ik vind het belangrijk om daarover te kunnen spreken, daardoor kreeg ik tips en zo ben ik bij Werk met Zin, bij coach Christine terechtgekomen.
In eerste instantie dacht ik dat ik iets heel anders zou moeten proberen, maar uiteindelijk besefte ik dat dit werk mij wel ligt. Ik besefte toen ook dat ik nog wou verbreden. Zo kwam ik op studeren. Maar was een studie wel te combineren met werk en een gezin?

Saskia getuigt onderwijs
We zijn een tandem

De directie zei: “Ga toch eens kijken op de opendeurdag voor de opleiding Schoolontwikkeling.” Deze opleiding is gericht op beleidsvoering en vernieuwing in het onderwijs. Ik was meteen enthousiast. Maar ik heb mijn directie overtuigd om zich ook in te schrijven. We zijn die studie nu met twee aan het doen, we zijn een tandem, en dat is een grote meerwaarde. Ik werk op dit ogenblik 12u als beleidsondersteuner en sta nog parttime voor mijn klas. De studie ligt in de lijn van wat ik al deed, maar is een duidelijke verbreding.

Voor mensen die op een keerpunt zitten

Wat betreft de loopbaanbegeleiding, is het belangrijkste om jezelf te leren kennen. Mijn coach raadde me boeken aan en daaruit heb ik kunnen beseffen dat ik nog iets anders wou. Voor mensen die op een keerpunt zitten, kan ik alleen maar aanraden: laat je coachen, lees, maak de sprong, maar ga niet altijd te ver zoeken.

Ik ben heel content van mijn keuze. De studie combineren met een gezin is best pittig. Het is belangrijk om voor jezelf op te komen: ik heb afspraken gemaakt met mijn echtgenoot in verband met het huishouden. Ik moest in het begin op mijn strepen staan.

Student

Het was vooral pittig rond de paasvakantie. Er was een eindsprint, een soort ‘blokperiode’ en ik heb me moeten opsluiten in plaats van de avond voor tv te zitten. Ik was vaak bezig tot middernacht om te lezen, verwerken, papers schrijven. Gelukkig zijn de studiepunten goed verspreid over drie jaar.

Je moet wel afspraken maken met je gezin en je werkgever. En daar heb ik het wel getroffen. Dat besef ik goed. Mijn directie en ik, wij begrijpen elkaar, ik heb daar veel geluk in. De schoolontwikkeling en onze eigen ontwikkeling daar gaan we samen voor.

Afstemming met werkgever

Andere medestudenten moeten vaak hun directie overtuigen om innovatief in hun school aan de slag te gaan. Nu heb ik een medestander met mijn directie. Het gaat over vernieuwing en dat in een school introduceren vraagt veel, maar lukt wel goed bij ons.

Ik zag in de coaching dat ik daar wel ambitie voor had. Zodra dat besef er was, ben ik gesprongen. Ik zette gewoon de stap.

En hoe reageerden je collega’s?

In het begin keken mijn collega’s wat meewarig, wantrouwig. Ik die vanuit een drukke klassituatie naar een bureautje verhuisde? Het was zeker geen jaloezie, maar men keek anders naar mij. Nu zien ze wel dat er veel groeit en beweegt. Ze ervaren betrokkenheid en participatief leiderschap. We werken coachend. Er is al heel veel in beweging in dat ene schooljaar. Er zijn nog altijd wel vragen en bedenkingen, maar wij willen ook een open relatie met iedereen aangaan. We roepen vaak de mensen bij elkaar in kleine groepjes. De zaken die we leerden kennen in de opleiding kunnen we hier op onze school direct toepassen.

Meer uren

Ik moet nu wel veel meer uren werken. Dit soort werk stopt niet na schooltijd. Met de jongste dochter kan er al wat afgesproken worden. Mijn kinderen zijn al zelfstandiger. De puzzelstukjes vallen in elkaar.

Ik ben 48 jaar en moet misschien nog twintig jaar werken. Door dit nieuwe perspectief zie ik dat helemaal zitten. Het effect is zo zichtbaar! Zonder die coaching en opleiding zou ik dat nooit gedaan hebben.

Nieuwe kansen, nieuw netwerk

Je krijgt ook veel meer kansen van andere directies die je aanspreken. Je krijgt een nieuw netwerk dat steeds groter wordt. Mensen contacteren me daarover, vragen om erover te vertellen. Ik moet het een beetje begrenzen. Maar wat ik nu doe, doe ik heel erg graag.

Een jaar geleden had ik dit nooit kunnen denken. Ik kan alleen maar zeggen dat ik mijn piste gevonden heb. Tip aan iedereen: het is heel belangrijk dat je het kenbaar maakt als je met vragen zit, dat je je laat ondersteunen door er met mensen over de spreken. Je mag je niet laten tegenhouden door schrik. Erin springen en proberen!

Als ik er in het begin over sprak dan vroegen de mensen: ben je je job beu? Heb je een burn-out? Neen, dat was het niet, ik wou iets anders proberen. Soms moet je je denkpistes verbreden en kijken wat er allemaal rondom je is. In het onderwijs heb je over het algemeen een vlakke loopbaan. Maar er is toch veel meer mogelijk dan je zou denken. Ik wist niet wat er allemaal bestond, door erover met mensen te spreken, leer je andere mogelijkheden kennen.

Heb je na het lezen van dit verhaal zelf ook zin om je te laten ondersteunen door één van onze coaches in je zoektocht? Dan is ons aanbod van loopbaanbegeleiding misschien wel iets voor jou! Hier kan je meteen inschrijven voor een traject.