Ik had echt nood aan een carrièreswitch in mijn leven

Philippe was al jaren een trouwe medewerker bij Bpost. Hij werkte in het postsorteercentrum, maar voelde dat hij veel meer in zijn mars had. “Toch ben ik tevreden dat ik een kans kreeg van de post om een eigen leven uit te bouwen, maar de honger naar ontplooiing bleef. Het was een uitvoerende job en ik hou van doorlichten en verbeteren, initiatief nemen en activiteiten op touw zetten. Die energie kreeg ik in deze job niet kwijt.”

Bij de pakken bleef Philippe niet zitten. Hij besloot mee te doen aan een bevorderingsexamens, en slaagde hiervoor. “Er was terug hoop op een ander perspectief binnen Bpost, maar na overleg kwam er voor mij uiteindelijk toch niets uit de bus. Alhoewel ik overtuigd ben dat deze onderneming veel kansen biedt aan zijn werknemers, realiseerde ik me goed dat ik het buiten Bpost moest gaan zoeken.”

Graag ontwikkelen

Het repetitieve werk gaf hem beperkte arbeidsvreugde omdat hij geen uiting kon geven aan zijn kwaliteiten. Hij wilde zich zo graag ontwikkelen, maar hij zat vast. “Ik had echt nood aan een carrièreswitch in mijn leven. Vele malen heb ik gesolliciteerd, zoekend naar een uitweg, maar weinig lukte.”

getuigenis_Philippe

Het obstakel

Al 44 jaar was er namelijk één groot en blijvend obstakel: Philippe heeft een spraakbeperking.
Telkens ondervond hij hoe het zijn kansen op verbetering verlaagde. Hij behaalde het diploma bachelor in de Readaptiewetenschappen, maart het lukte hem nooit om werk te vinden in de sociale sector. Ook al heeft een potentiële werkgever recht op een Vlaamse ondersteuningspremie bij aanwerving van Philippe. Het mocht niet baten. “Werkgevers hebben vaak weinig tijd, er is altijd wel druk, en dat begrijp ik. Omgaan met iemand die stottert vraagt soms geduld en daar werd ik vaak op beoordeeld, ook bij mijn sollicitatiepogingen in de sociale sector”

Compenseren in de vrije tijd

Gelukkig kon Philippe in zijn vrije tijd wel zijn ei kwijt. Een groot engagement in het lokale verenigingsleven, maakte dat hij opleefde. Hij was trekkende kracht van activiteiten, stuurde campagnes aan, stimuleerde betrokkenheid onder deelnemers en  bouwde een netwerk uit. Hierdoor groeide hij en kwam er zelfvertrouwen. Philippe droomde om deze competenties te kunnen verzilveren en er professionele erkenning voor te krijgen. Dan zou hij opleven.

Maar op werkvlak had Philippe dus niet veel keuze en bleef hij volhouden. Hij kreeg echter meer en meer fysieke klachten en kon de stress niet meer negeren.  Dit alles bracht permanente spanning teweeg, zowel in zijn privéleven als op het werk. Zo kon het niet langer. “Dus ik besloot hulp te zoeken. Eerst binnen Bpost, daarna elders. Ik heb mijn schouders nooit laten hangen en ben steeds blijven investeren in mijn competenties, maar het lukte me niet alleen.”

Het was uiteindelijk zijn psycholoog die Philippe doorverwees naar loopbaancoaching.  “Toen ben ik de getuigenissen op de website van Werk met Zin gaan lezen. Verhalen van gewone mensen, zoekend in hun loopbaan. Ze wekten bij mij veel vertrouwen op, dus nam ik contact op met loopbaancoach Stijn Wolters.”

Tot de puzzel past

“Twee jaar geleden had ik voor het eerst een afspraak met mijn loopbaancoach. Ik wilde mijn mogelijkheden en inzichten verruimen. Op zich wist ik wel wat mijn talenten en competenties waren. Ik kende de puzzelstukken, maar kreeg de puzzel zelf niet gelegd. Stijn hielp me de stukken te plaatsen. We brachten alles wat belangrijk voor me was in beeld en legden nieuwe verbindingen.
We oefenden met solliciteren. Ik formuleerde antwoorden, sprak mijn verlangens uit, verantwoorde mijn keuzes en sleutelde terug aan een positieve houding omtrent solliciteren. Stijn vormde voor mij het klankbord dat ik sinds mijn studies had gemist.”

Philippe reageerde op een vacature als opvoeder bij een instelling voor mensen met een lichte tot zware mentale beperking. En het lukte! Tijdens het gesprek slaagde hij erin zijn angsten te overwinnen en bewees hij zich als nachtbegeleider. Hij kreeg de job en startte, weliswaar in een systeem van loopbaanonderbreking bij Bpost!

Grote overstap

“Het werd een zware beproeving. Ik was dan uiteindelijk wel in de sociale sector beland, maar s’ nachts werken was een grote overstap. Mijn vrijetijdsengagement, waar ik erg veel energie in had gestoken, kwam er sterk onder te leiden. Ik had gehoopt om mee te kunnen sleutelen aan het beleid en mijn kracht als “verbeteraar” te kunnen inzetten, maar eigenlijk was ik terug in een zeer uitvoerende taak beland en werd mijn inhoudelijke input niet verwacht, noch gewaardeerd”

En, er zat nog een haar in de boter! De sociale rechten die Philippe gedurende 20 jaar als ambtenaar had opgebouwd, bleven niet gevrijwaard. Hij zou terug van nul af aan starten. Het was voor hem een te groot risico om helemaal over te stappen en zo kwam hij gelukkig terug terecht bij Bpost.

Proeven geeft goesting

Philippe had de smaak te pakken en gaf de moed niet op. Hij solliciteerde bij Samenlevingsopbouw Vlaams-Brabant. Het is een organisatie die bijdraagt tot een rechtvaardige en duurzame samenleving. Ze draagt bij tot het recht op een menswaardig leven voor mensen in maatschappelijk kwetsbare positie. “Na enkele positieve interviews kwam ik in aanmerking  als opbouwwerker om een actief onderzoek te doen naar collectieve renovatie van de private woonmarkt in Tienen. Eindelijk had ik het gevoel naar waarde te worden geschat. Er werd echt aandacht besteed aan wat ik te bieden had en door mijn spraakbeperking gekeken.”

“Ik kreeg ongelofelijk veel mogelijkheden en kansen om me in te werken. Na enkele maanden hadden mijn coach op het werk en ik al een project ingediend bij het Koning Boudewijnstichting om samen met verschillende partners  een demowoning open te houden gedurende zes maanden. In deze woning organiseren we workshops, infomomenten, een wooninfopunt. Geïnteresseerden kunnen er aan de hand van foto’s en demonstratiemateriaal ontdekken wat ze zelf kunnen doen om van hun huis een energievriendelijke en gezonde thuis te maken.

Ik daag mezelf uit

We willen daarbij een belangrijke doelgroep niet uit het oog verliezen, namelijk de kansengroepen in zowel eigendomswoningen als huurwoningen met een slechte energieprestatie. Dit is pionierswerk waar vele partners nog overtuigd moeten worden om samen te werken. In deze job kan ik mijn gave om mensen te verbinden en te engageren voor een project helemaal waarmaken.”
“Ik daag mezelf continu uit om zaken waar te maken die ik nooit voor mogelijk achtte. Ik spreek voor grote groepen, ben voorzitter van verschillende comités, breng mensen te samen. Het is vooral mijn drive en de grote vrijheid die ik krijg die me doen slagen.

Philippe merkt ook dat er vanuit zijn zorgvuldig opgebouwde netwerk een grote bereidwilligheid is tot samenwerking. Zijn inspanningen renderen nu volop.

Over stenen en huizen

Nu werkt Philippe halftijds als opbouwwerker en halftijds voor Bpost. “Het was een erg grote aanpassing voor me. In het begin had ik echt veel moeite om met de vrijheid om te gaan die ik bij Samenlevingsopbouw krijg. Maar mijn coach en baas begeleidt me echt op een professionele manier en geeft mij vertrouwen. Een kort sms’je doet wonderen en geeft me moed om positief te blijven werken ook al loopt het niet altijd van de eerste keer goed.
Bij Bpost is alles goed gestructureerd, het is een stevig huis voor me. Terwijl de job als opbouwwerker me de gelegenheid biedt om de bouwstenen zelf te stapelen. Afwisseling is voor mij noodzakelijk in mijn leven. Nu werk ik weer met zin zowel bij Bpost en bij Samenlevingsopbouw Vlaams-Brabant. Daar hebben de drie partijen alle baat bij”

Philippe blijft zijn loopbaancoach regelmatig opzoeken. “Ik heb inderdaad nood aan een klankbord en hij geeft me de nodig ondersteuning als ik vragen heb. Stijn laat het beste in mij naar boven komen en daar gaan we mee aan de slag. Voor mij is het een ideale match vooral omdat hij op een oprechte manier betrokken op me blijft.”

Werkvreugde teruggekeerd

Hoe het met zijn werkvreugde gesteld is intussen? “Die is in mijn leven teruggekeerd en dat waardeer ik ontzettend. Ook al tast ik mijn grenzen graag af, ik weet dat ze er zijn. Ondanks mijn spraakbeperking  neem ik kansen om vergaderingen te leiden en actieve projecten uit te werken. Zowel binnen, als buiten mijn werk. Mijn voordeel is dat ik energie heb en die weet om te zetten in resultaten. En dat geeft voldoening.”

“Ik geloof dat er altijd mogelijkheden zijn om je werk anders in te vullen. Dus ik raad iedereen aan om op tijd te bezinnen en eens achterom te kijken, voor het te laat is.
Mijn beperkingen zijn uiteindelijk een zegen geworden, waar ik nu eigenlijk fier kan op zijn.  Mijn grootmoeder zei altijd : “Philippe er is maar één weg en die is vooruit!”. Voor mij heeft dat gewerkt!”

 

Heb je na het lezen van dit verhaal zelf ook zin om je te laten ondersteunen door één van onze coaches in je zoektocht? Dan is ons aanbod van loopbaanbegeleiding misschien wel iets voor jou! Hier kan je meteen inschrijven voor een traject.