Doel

MBTI is een ’persoonlijkheidstypologie’. Ieder mens is anders. Met sommige mensen klikt het meteen, met anderen lijkt het alsof je wel kan blijven investeren in een goede (werk)relatie. Waarom zijn ze toch zo tegendraads? Waarom doen ze niet gewoon? Waarom zijn ze niet een heel klein beetje meer zoals ik…? In deze workshop krijg je zicht op het hoe en waarom van de verschillen. Met andere woorden: het anders-zijn van anderen wordt als troef gezien in plaats van als obstakel.

Inhoud

Je krijgt zicht op:

  • de basis van de verschillen
  • de kwaliteiten en valkuilen van jouw en andere Types
  • hoe je kan ‘groeien’

Als je de verschillen beter kan zien en benoemen kan je er ook meer rekening mee houden. Op die manier kan je anders met conflicten omgaan.

Methode

Je vult op voorhand online een vragenlijst in om je eigen best-passend Type te bepalen, het is gratis en je hoeft je niet te registreren. Op deze site vind je al veel informatie over je Type, lees het alvast!
We werken met een combinatie van slides, voorbeelden uit de praktijk en korte oefeningen.

Doelgroep

Iedereen die in de eerste plaats zichzelf beter wil leren kennen en op een andere manier met verschillen wil omgaan.

Praktisch

De workshops MBTI worden door onze coach Hilde in Antwerpen gegeven. En in Brussel en Mechelen door coach Joisèl.

Data:

Kosten

zie op onze kalender