Doel

 Werk met Zin en het Trefpunt Zelfhulp van de KU Leuven organiseren ‘Je werk of je leven!?’, een cyclus van drie bijeenkomsten. De bijeenkomsten volgen de principes van het ervaringsgericht leren: het gaat erom met elkaar ervaringen uit te wisselen, inzichten te delen, elkaar een luisterend oor te bieden, tips uit te wisselen, om zo elkaar te helpen en zelf geholpen te worden. De actie zit in de interactie. 

Inhoud

Het thema van de ervaringsgroep situeert zich op het snijvlak van levenskwaliteit en werk. En meer bepaald daar waar het gevoel ontstaat dat de persoonlijke levenskwaliteit onder druk komt te staan of door de hoeveelheid, de zin of de kwaliteit van het werk.

Methode

 •  De eerste bijeenkomst 

De eerste bijeenkomst wordt vormgegeven door Stijn Wolters. Stijn Wolters ondersteunt als loopbaanbegeleider en psychotherapeut mensen bij het ontwikkelen van veerkracht, het beantwoorden van loopbaanvragen en het vinden van de juiste ‘werk-en-leven’ balans. Tijdens deze eerste sessie biedt hij een mix van individuele oefeningen en groepsgesprekken. Je krijgt zicht op elementen die van belang zijn om in balans te zijn en hoe een balans er voor jou persoonlijk kan uit kan zien. Op het einde van de eerste sessie beslis je samen met de andere deelnemers welk onderwerp je wil uitdiepen in de tweede bijeenkomst. 

 • De tweede bijeenkomst 

Tijdens deze sessie gaat de groep verder in op het gekozen thema van de eerste sessie. Tijdens deze sessie word je begeleid door een ervaringsdeskundige en een medewerker van het ‘Trefpunt Zelfhulp’. Opnieuw kies je op het einde van de sessie samen met de andere deelnemers een thema voor de derde en laatste bijeenkomst. 

 • De derde bijeenkomst wordt op dezelfde manier aangepakt als de tweede bijeenkomst. 

 

Doelgroep

 Is deze groep iets voor jou? Jazeker, als je jezelf herkent in minstens drie van de volgende uitspraken: 

 • Je hebt het gevoel dat je persoonlijk leven onder druk staat door je werk. 
 • Je energiepeil is niet optimaal. 
 • Je hebt het gevoel dat je geen kwaliteit meer kan brengen in je werk. 
 • Je ervaart je werk niet meer als zinvol. 
 • Je relatie met je partner, gezin, familie of collega’s lijkt te lijden onder je werk. 
 • Je bent benieuwd hoe anderen in een vergelijkbare situatie hiermee omgaan. 

En je denkt geholpen te kunnen worden door met anderen inzichten en ervaringen te delen èn door een luisterend oor te bieden en zo anderen te helpen. 

Praktisch

De bijeenkomsten gaat door op zaterdagen van 10 tot 12u30:

 • 6 oktober 2018;
 • 20 oktober 2018;
 • 17 november 2018.

De kostprijs voor de drie sessies is 70 euro excl. BTW. Deze kostprijs dekt de huur van het lokaal, drank -koffie, thee, water- en de vergoeding voor de expert in de eerste sessie. De exacte locatie -in Leuven- wordt later meegedeeld.

Inschrijven kan meteen hier.