Doel

We bieden coaching aan voor wie eindeloopbaan is. Je krijgt de mogelijkheid stil te staan bij de komende veranderingen in jouw leven. We bekijken op welke manier je jouw kennis en ervaring kunt doorgegeven aan anderen binnen je organisatie.

Daarnaast onderzoeken we met jou welke engagementen tot de mogelijkheden behoren en hoe je maatschappelijk betrokken kunt blijven.

Inhoud

Volgende thema’s komen aan bod:  

  • Hoe doorgeven van knowhow en ervaring  
  • Hoe afscheid nemen op het werk van de werkgever en collega’s 
  • Afscheid nemen van (betaalde) arbeid 
  • Het anders inzetten van opgebouwde competenties en kwaliteiten  
  • Op weg naar nieuwe en zingevende tijdsbesteding: de juiste balans tussen genieten, zorg verlenen en zelfontplooiing vanuit de relatie met eventuele partner, kinderen en kleinkinderen, ouders, het verenigingsleven, vrijwilligerswerk, enzovoort.
  • Het gewijzigde levenspatroon- en ritme: omgaan met de veranderingen die daarmee gepaard gaan.

 

Methode

Individuele sessies waarbij je terugblikt op jouw voorbije loopbaan. We bekijken samen hoe kennis en ervaring overdraagbaar wordt vooraleer je effectief een ‘nieuw hoofdstuk’ van je leven aanvat.

Doelgroep

Voor iedereen bij wie het einde van de loopbaan in zicht is.

Praktisch

Schrijf je in voor een traject via deze link. Hierin geef je aan wanneer je beschikbaar bent en waar je graag op gesprek komt. Een coach uit die regio zal je contacteren voor een eerste gesprek. Heb je speciale wensen? Dan kun je die bij de opmerkingen toelichten. 

Kosten

Dankzij de loopbaancheques betaal je slechts 40 euro voor vier uur coaching.

Je komt in aanmerking als je werkend bent, de afgelopen zes jaar nog geen loopbaanbegeleiding volgde en reeds zeven jaar werkt, al dan niet als zelfstandige. Je kunt dan één cheque van vier uur en één cheque van drie uur inzetten. Loopbaancheques vraag je hier aan bij VDAB

Indien je niet voldoet aan de voorwaarden voor de cheques, of als je werkgever je dit traject wil aanbieden, vraag hier onze prijzen op.