Doel

Dit programma is bedoeld als steun bij het maken van een studiekeuze. Je gaat onderzoeken waar je ‘van nature’ graag mee bezig bent. Welke competenties wil je verder ontwikkelen? We gaan op zoek naar jouw talenten en hoe je die kunt inzetten en verder ontwikkelen tijdens je studie. En in je toekomstige job.

Inhoud

Als student zit je met heel wat vragen:

 • Welke studie past bij mij?
 • Ik ben niet geslaagd voor mijn studie. Was dit wel de juiste studiekeuze?
 • Wat doe ik graag?
 • Waar ben ik goed in?
 • Waar ben ik graag mee bezig?
 • Wat zijn mijn kwaliteiten en wat wil ik daarmee doen?
 • Wat lijkt de passende job voor mij?

Samen met je coach zoeken we een antwoord op deze vragen.  Tijdens vier sessies voeren we gesprekken en maak je opdrachten/oefeningen op maat. Zo verwerf je inzicht in jouw kwaliteiten en leerpunten. We stimuleren je om je een beeld te vormen van de job die jij wil uitoefenen. Het maakt de studierichting duidelijker en concreter.

Methode

Stap 1: Afstemmingsgesprek met jou (en eventueel je ouders)

1. We overlopen jouw studieloopbaan: Het is een eerste verkenning van jouw competenties, talenten, kwaliteiten en leerpunten.

2. Planning coachingstraject met engagement van alle betrokken partijen (student, ouders, coach, …): We bespreken ieders engagement. Bijvoorbeeld:

 • Wat is de rol van de student?  welke acties kan de student ondernemen?
 • Welke rol hebben de ouders: welke ondersteuning kunnen zij bieden naar de student?
 • Rol van de coach: welke ondersteuning kan de coach bieden in het keuzeproces enz.

Stap 2: Coachingstraject – kern van de begeleiding

We verdiepen verder jouw inzicht in je competenties, kwaliteiten en talenten. We gaan te werk via een reeks opdrachten vanuit een waarderende benadering.

 • Je krijgt inzicht in jouw leerstijl
 • Je krijgt inzicht in jouw leerpunten en eventuele struikelblokken.

Stap 3: Opstellen van het PoP (Persoonlijk Ontwikkelingsplan)

 • Samen lijsten we concrete acties op en leggen we een timing vast
 • We onderzoeken wat er nog nodig is om de knoop door te hakken? Wie of wat kan jou daarbij helpen?

Stap 4: Afrondingsgesprek met jou, je ouders en coach (optioneel)

 • We bekijken de afgelegde weg, de output en de te ondernemen acties en opvolging.

Doelgroep

Voor wie is een Studiekeuze coaching interessant? Voor:

 • laatstejaarsstudenten van het secundair onderwijs.
 • studenten die twijfelen over hun eerder gemaakte keuzes.
 • studenten wiens studiepunten dreigen op te geraken.

Praktisch

Datum en uur: na afspraak
Timing: vier à vijf gesprekken van een uur (buiten de schooltijd) plus eventueel een gesprek samen met je ouders en coach.
Plaats: bij één van onze ervaren coaches.

Kosten

75€/uur.

 Contact? Een vraag? Wij doen een voorstel op uw maat. Klik hier.

Meteen inschrijven kan hier.