Doel

Werk met Zin biedt individuele & groepscoaching aan naar aanleiding van een ontslag en ter begeleiding van het vinden van een nieuwe werkomgeving. De coaching kadert in het outplacement traject en houdt rekening met methodologische, logistieke en psychologische vereisten van de dienstverlening.

Inhoud

Thema’s die tijdens de coaching aan bod kunnen komen:

  • energiebronnen
  • waarden en werkvoorwaarden
  • wat wil en wat kan ik
  • onderzoeken van de talenten
  • competentieoverzicht
  • interesse domeinen
  • exploratiemogelijkheden en arbeidsmarkt
  • solliciteren: waar en hoe

 Methode

Het traject bestaat uit een combinatie van individuele en groepsbegeleiding. We gaan op zoek naar de coach die bij je past.

Stap 1: Kennismaking en doelen bepalen

In het eerste kennismakingsgesprek worden je doelen bepaald en helder gesteld.

Stap 2: Coachingstraject individueel

Tijdens het traject stel je een persoonlijk ontwikkelplan (POP) op, waarin je het korte en langetermijnplan duidelijk uitwerkt. Tijdens de verdere gesprekken krijgen we door middel van methodische instrumenten meer zicht het thema voor het gesprek.

Stap 3: Groepsessies

Heb je recht op 60u verspreid over een jaar? Dan wordt je regelmatig uitgenodigd om deel te nemen aan de workshops die we regelmatig organiseren. Of als er meerdere mensen in een outplacement traject bezig zijn, is het mogelijk dat we sommige sessies (bv rond solliciteren) in groep organiseren. Zo kan je ook van elkaar leren.

Stap 4: Aan de slag

Je kunt gebruikmaken van de faciliteiten in het hoofdkantoor van Werk met Zin, Lange Leemstraat 372 in Antwerpen voor je sollicitatiezoektocht. Soms doen we dit samen in kleine groepjes, zodat je van elkaar kunt leren.

Afronding?

Het traject loopt af als je weer aan het werk bent. Maar je dossier staat dan nog drie maanden open: moest je dan toch weer zonder werk vallen, dan kan je de openstaande uren nog opnemen (tot een jaar na je opstart).

Doelgroep

Voor iedereen die op zoek is naar een nieuwe werkomgeving na een ontslag en recht heeft op outplacement aangeboden door de werkgever.

Wij richten ons op individuen die we soms samenbrengen in kleine groepjes. Momenteel hebben we geen aanbod voor grotere groepen uit dezelfde organisatie.

Praktisch

En traject is steeds op maat. Het aantal uren en de spreiding ervan hangt al van je persoonlijke situatie.

Om een beeld te krijgen op hoeveel uren je recht hebt, hebben we nood aan volgende informatie:

  • de duur van je opzegtermijn
  • of je die nog dient te presteren ofwel een verbrekingsvergoeding hebt ontvangen.

Kosten

Contacteer ons voor een voorstel op maat aan je werkgever.