Doel

Een coach-the-coach opleiding heeft als doel leerkrachten de waarde van een coachende basishouding bij te brengen en hen te introduceren in de basisprincipes van het coachen zodat ze dit kunnen toepassen in de gesprekken met hun leerlingen.

Inhoud

Coaching is een krachtig instrument om resultaten te verbeteren en dynamiek en enthousiasme te bevorderen.  Doel van deze opleiding is leerkrachten te enthousiasmeren om vanuit een meer empowerende bril in gesprek te gaan met hun leerlingen. Het oprecht aandacht geven aan leerlingen, erop vertrouwen dat ze zelf oplossingen kunnen aanreiken, om zo jongeren aan te moedigen tot meer zelfsturing en initiatief.
 
We staan stil bij de verschillende petten die een leerkracht heeft en hoe je vanuit een coachingsrelatie kan streven naar meer gelijkwaardigheid en empowerment van de leerlingen in het gesprek.

Tijdens een eerste dagdeel zal de basishouding van een coach besproken worden en oefenen leerkrachten in het actief luisteren en vanuit oprechte interesse vragen te stellen aan de leerlingen. Ze oefenen ook in het ‘niet invullen’ en ‘niet oordelen’. We bespreken hoe we dit in de dagelijkse schoolwerking kunnen inpassen.
 
Tijdens een tweede dagdeel worden concrete tools aangeleverd om een coachingsgesprek te structureren.  Leerkrachten oefenen met elkaar in het voeren van een coachend gesprek. Ze krijgen hierbij gerichte feedback.
 
Andere mogelijke thema’s die aan bod kunnen komen zijn: omgaan met weerstand (wat doe je met een leerling die niet wil gecoacht worden), groepscoaching (hoe kan je de coachingsprincipes in de klas op een groep toepassen), enz.
 
De inhoud wordt in overleg met de schooldirectie en deelnemers bepaald.  Er is aandacht voor specifieke vragen die tijdens de opleiding naar boven komen.

Methode

De basismethodiek van deze workshop is ervaringsgericht leren, waar je vanaf dag één tal van oefenkansen krijgt en individuele feedback.

Er is ook ruimte om eigen thema’s of vragen in te brengen, ervaringen uit te wisselen en zo te leren van elkaar.

Doelgroep

Leerkrachten/directies van secundair onderwijs, basisonderwijs,  bijzonder onderwijs, volwassenen onderwijs

Praktisch

De sessies hebben plaats in groep, al dan niet op een externe locatie. Het is goed enige tijd tussen de twee momenten in te plannen, zodat er genoeg ruimte is om het geleerde te kunnen omzetten in de praktijk. 

Praktische afspraken worden tussen opdrachtgever en coach geregeld. 

Kosten

Prijs via offerte-aanvraag

Referentie

Het Koninklijk Atheneum van Etterbeek getuigt hier over deze aanpak.