Doel

We leren werknemers op een effectievere manier omgaan met stress. Beter burn-out voorkomen dan genezen, dus werken we preventief rond stresshantering. Daarnaast helpen we u om het potentieel van uw werknemers op een gezonde manier tot ontwikkeling te brengen.

Heeft burn-out toch zijn intrede gemaakt in uw organisatie? We begeleiden uw mensen in burn-out op een duurzame manier naar een gezonde balans en rendement. We verminderen het ziekteverzuim en zorgen voor een effectievere re-integratie. Hoe? Door uw mensen gemotiveerd en productief aan het werk te krijgen en te houden.

Inhoud

Wat komt er aan bod:

 • Analyse van het klachtenpatroon en de oorzaken van stress
 • Werken aan herstel van energie en vermindering van spanning door energie te leren doseren
 • Zicht krijgen op belemmerende denkpatronen, overtuigingen en waarden
 • Omgaan met perfectionisme
 • Kerntalenten en uitdagingen bekrachtigen
 • Optimalisatie van het sociaal functioneren: hulp vragen, grenzen stellen
 • Stabiliseren en terugvalpreventie.

Methode

 • Oriënterend gesprek met de betrokkene
 • Oriënterend gesprek met de directe manager of HR-verantwoordelijke
 • Tien individuele werksessies binnen de termijn van twaalf maanden afgerond
 • Enkel mits toestemming van de coachee: een gesprek met de betrokkene en zijn of haar manager.

Doelgroep

 • Leidinggevenden en werknemers die last hebben van stress- en spanningsklachten en burn-out willen voorkomen.
 • Leidinggevenden en werknemers die reeds uitgevallen zijn en op een duurzame manier willen werken aan werkhervatting.

Praktisch

Locatie: Werk met Zin

Kosten

Volgens offerte. Gedeeltelijke subsidie mogelijk via loopbaancheques.