Doel

We bieden coaching aan voor medewerkers die einde loopbaan zijn. De medewerker krijgt de mogelijkheid stil te staan bij de komende veranderingen in zijn/haar leven. We bekijken op welke manier zijn/haar kennis en ervaring kan doorgegeven worden aan anderen binnen de organisatie.

Daarnaast onderzoeken we met de medewerker welke engagementen tot de mogelijkheden behoren en hoe hij/zij maatschappelijk betrokken kan blijven.

Inhoud

Volgende thema’s komen aan bod:  

  • Hoe doorgeven van knowhow en ervaring  
  • Hoe afscheid nemen op het werk van de werkgever en collega’s 
  • Afscheid nemen van (betaalde) arbeid 
  • Het anders inzetten van opgebouwde competenties en kwaliteiten  
  • Op weg naar nieuwe en zingevende tijdsbesteding: de juiste balans tussen genieten, zorg verlenen en zelfontplooiing vanuit de relatie met eventuele partner, kinderen en kleinkinderen, ouders, het verenigingsleven, vrijwilligerswerk, enz.
  • Het gewijzigde levenspatroon- en ritme: omgaan met de veranderingen die daarmee gepaard gaan. 

Methode

Vier individuele sessies waarbij de medewerker terugblikt op zijn/haar voorbije loopbaan. Er wordt samen bekeken hoe kennis en ervaring overdraagbaar wordt vooraleer de medewerker effectief een ‘nieuw hoofdstuk’ van zijn/haar leven aanvat.

Doelgroep

Voor werkgevers die extra aandacht willen besteden aan het vertrek van een van hun medewerkers op het einde van zijn/haar loopbaan.

Praktisch

Momenten worden vastgelegd in overleg tussen de coach en de medewerker

Kosten

Volgens  offerte. Kan via loopbaancheques gesubsidieerd worden.