Op zaterdag 20 mei heeft in Vlaanderen en Nederland de 6e Nationale Wandelcoachdag plaats waar ruim 60 wandelcoaches aan deelnemen in Nederland en België.  Eliane Kunnen, wandelcoach bij Werk met Zin, trekt voor die gelegenheid de natuur in met een groep. 

Waarom wandelcoaching? En wat is het verschil met een gewoon coachingsgesprek?

In een klassiek coachingsgesprek zit je vaak aan tafel, tegenover elkaar. Bij wandelcoaching ga je letterlijk wandelen, liefst in de natuur. Als je in beweging komt, dan komt er iets in beweging.
Het gesprek verloopt informeler en komt sneller op gang. Je loopt naast elkaar, je hoeft elkaar niet in de ogen te kijken. Je zit in een andere context, waardoor je ook anders naar de loopbaanvraag of het probleem kunt gaan kijken en je letterlijk een frisse kijk op de zaak krijgt.

Al wandelend ontspan je fysiek, mentaal en emotioneel. Kom je uit je hoofd en meer in je lijf. Er ontstaat dan een natuurlijke verbinding tussen je hoofd, hart en intuïtie.

Doordat je dichter bij je eigen natuur komt, kom je tot meer evenwichtige keuzes en beslissingen. Keuzes die ‘kloppen’ met jouw hele wezen, je hele Zijn, … waardoor je ook uitdagende veranderingen, moedig durft aangaan. …

De natuur geeft ons extra inspiratie door de metaforen (beeldtaal) die we onderweg toevallig tegenkomen. Ook de subtielere nuances gaan dan boekdelen spreken, zoals: het stapritme, dat wat ons energie geeft in het moment zoals de zon, het ruisen van bomen, … Daardoor gaan we vanuit een ander perspectief naar de huidige én de gewenste situatie kijken.

Wat mogen de geïnteresseerden van jouw activiteit verwachten?

Tijdens deze kennismaking met wandelcoaching gaan we geen kilometers stappen, maar gaan we intuïtief inspiratie sprokkelen uit de natuur om je huidige werksituatie te verkennen en hoe je deze kan verbeteren. We gaan bewust ontspannen, stilstaan en reflecteren bij wat we zien, voelen, horen…

 Wie heeft er baat bij wandelcoaching?

Iedereen die vastloopt in een denkpiste is gediend om op deze actieve, frisse, intuïtieve en lichaamsgerichte wijze het issue te gaan onderzoeken. Openstaan voor dit persoonlijke mini- avontuur dat zich aan je ontvouwt is daarbij een ideale houding. Het is een zeer ervaringsgerichte wijze om een probleem en mogelijke oplossingen vooral te doorvoelen… want je hebt ze zelf al wellicht al veel doordacht.

Waarom een Nationale Wandelcoachdag? Is het aanbod overal hetzelfde of doet elke wandelcoach iets heel anders?

Deze dag is bedoeld om wandelcoaching meer bekendheid te geven en de drempel naar wandelcoaching te verlagen, door de voordelen van wandelcoaching fysiek te laten ervaren.

Iedere wandelcoach zet de natuur in om tot inzicht te komen, maar iedere coach heeft daar zijn eigen werkwijze en specialisatie in, zoals: rouwbegeleiding, relatiecounseling, lifecoaching, stiltewandelingen …

Vanuit mijn achtergrond combineer ik loopbaancoaching met ontspanningsoefeningen en creatieve natuurbeleving om tot die diepere innerlijke wijsheid aan te boren, daar liggen immers de antwoorden al te wachten om ontdekt te worden.

Waar en wanneer kunnen mensen terecht om wandelcoaching te ervaren?

Helaas is de workshop van 20 mei al volzet. Maar je kan wel nog aanmelden voor de workshop gepland op 21 juni, midzomer in Hasselt

Geïnteresseerden kunnen altijd individueel terecht bij Eliane of bij één van onze andere coaches.