Doel

Werk met Zin organiseert in samenwerking met het ‘Trefpunt Zelfhulp‘ (KULeuven) een ervaringsgroep onder de naam: ‘Je werk of je leven!?’. Deze ervaringsgroep wil mensen de kans geven om stil te staan bij het thema, ervaringen en informatie met elkaar uit te wisselen en zo geholpen te worden en tegelijkertijd de andere deelnemers te helpen. De ervaringsgroep wil een waardevolle aanvulling zijn op de professionele hulp zoals die al bestaat op dit vlak.

Inhoud

Het thema van de ervaringsgroep situeert zich op het snijvlak van levenskwaliteit en werk. En meer bepaald daar waar het gevoel ontstaat dat de persoonlijke levenskwaliteit onder druk komt te staan of door de hoeveelheid, de zin of de kwaliteit van het werk.

Methode

Er wordt gewerkt in een cyclus van drie bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst van een cyclus wordt begeleid door iemand die expertise heeft met betrekking tot ‘Je werk of je leven!?’. Tijdens de tweede bijeenkomst wordt het thema door de deelnemers verder geëxploreerd en uitgediept op basis van eigen ervaringen en inzichten. Tijdens deze bijeenkomst wordt door de groep een thema gekozen voor de de derde bijeenkomst. De tweede en de derde bijeenkomst worden telkens begeleid door een medewerker van het ‘Trefpunt Zelfhulp’. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er geluisterd, gepraat en  eigen ervaringen uitgewisseld.

Doelgroep

De ervaringsgroep wordt gevormd door:

  • mensen die druk ervaren vanuit persoonlijke of familiale omstandigheden en vanuit de werkcontext op hun levenskwaliteit en manier of kwaliteit van werken.
  • mensen die op zoek zijn naar de voor hen juiste verhouding tussen werk en leven én de behoefte voelen of de wens hebben om hierover met anderen ervaringen uit te wisselen.

Praktisch

De bijeenkomsten gaat door op zaterdagen van 10 tot 12u30:

  • 6 oktober 2018;
  • 20 oktober 2018;
  • 17 november.

De kostprijs voor de drie sessies is 70 euro excl. BTW. Deze kostprijs dekt de huur van het lokaal, drank -koffie, thee, water- en de vergoeding voor de expert in de eerste sessie. De exacte locatie -in Leuven- wordt later meegedeeld.

Inschrijven kan meteen hier.