Doel

Werk met Zin organiseert in samenwerking met het ‘Trefpunt Zelfhulp‘ (KULeuven) een ervaringsgroep onder de naam: ‘Je werk of je leven!?’. Deze ervaringsgroep wil mensen de kans geven om stil te staan bij het thema, ervaringen en informatie met elkaar uit te wisselen en zo geholpen te worden en tegelijkertijd de andere deelnemers te helpen. De ervaringsgroep wil een waardevolle aanvulling zijn op de professionele hulp zoals die al bestaat op dit vlak.

Inhoud

Het thema van de ervaringsgroep situeert zich op het snijvlak van levenskwaliteit en werk. En meer bepaald daar waar het gevoel ontstaat dat de persoonlijke levenskwaliteit onder druk komt te staan of onder druk staat door de hoeveelheid, de zin en/of de kwaliteit van het werk.

Methode

Er wordt gewerkt in een cyclus van drie bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst van een cyclus wordt begeleid door iemand die professioneel met het thema verbonden is of expertise heeft met betrekking tot het thema. Tijdens de tweede bijeenkomst wordt het thema door de deelnemers verder geëxploreerd of uitgediept op basis van eigen ervaringen en inzichten. Tijdens deze bijeenkomst wordt door de groep een thema gekozen voor de de derde bijeenkomst. De tweede en de derde bijeenkomst worden telkens begeleid door een medewerker van het ‘Trefpunt Zelfhulp’. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er geluisterd, gepraat en uitgewisseld op basis van eigen inzichten en ervaringen.

Doelgroep

De ervaringsgroep ‘Je werk of je leven!?’ staat open voor iedereen die het gevoel heeft dat zijn of haar persoonlijke levenskwaliteit onder druk staat of komt te staan door de hoeveelheid, de zin en /of de kwaliteit van zijn of haar werk én hierbij het nut ervaart om met anderen tot uitwisseling te komen.

Praktisch

Tijdens een eerste gratis informatiesessie op 18 juni 2018 wordt het concept voorgesteld. Je kan er hier meer over lezen en inschrijven.

De eerste bijeenkomst gaat door op zaterdag 6 oktober 2018 van 10 tot 12 uur.

De kostprijs is 70 euro excl. BTW. Deze kostprijs dekt de huur van het lokaal, drank -koffie, thee, water- en de vergoeding van de professionele begeleider of expert in de eerste sessie. De exacte locatie -in Leuven- wordt later meegedeeld.

Inschrijven kan meteen hier.